Waar liggen de kansen en bedreigingen in de Wet Arbeidsmarkt in balans?

Kortgeleden is de Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen in de Eerste Kamer. Daarmee zijn wetswijzigingen per 1 januari 2020 bekend geworden die van belang zijn voor iedere werkgever.

Onderstaand een korte schets van de wijzigingen.

1.

Mogelijkheid voor tijdelijke contracten voor een langere duur

Vanaf 1 januari 2020 is het mogelijk om 3 contracten voor bepaalde tijd aan te bieden gedurende een periode van maximaal 36 maanden (is momenteel 24 maanden).

2.

Te allen tijde is transitievergoeding verschuldigd

Bij alle contracten die eindigen op 30 december 2019 of later en waarbij de werkgever het besluit neemt niet tot verlenging over te gaan, heeft de werknemer het recht (binnen 3 maanden na afloop) een transitievergoeding op te eisen (gold nu alleen als sprake was van een arbeidsovereenkomst die 24 maanden of langer had geduurd). De vergoeding bedraagt 1/3e maandsalaris per gewerkt jaar.

In 2020 gaat het dus ook gelden als de werkgever binnen de proeftijd een contract opzegt, dus stel er is maar 2 weken gewerkt.

Bijvoorbeeld iemand heeft een (1e) jaarcontract op fulltimebasis dat op 15-2-2020 eindigt. Het salaris is het minimumloon. Hij/zij kan aanspraak maken op een transitievergoeding ad € 1.635,60 (minimumloon per 1-7-2019, wordt vermoedelijk in januari aanstaande weer verhoogd) x 1/3 x 1,08 = € 588,82.

Reden om de contracten zoveel als mogelijk te laten eindigen op of voor 30 december 2019.

3.

Premiedifferentiatie werkloosheidspremie

Straks is een hoog tarief WW-premie (werkloosheidswet) verschuldigd als sprake is van sterk wisselende omvang van arbeid of een contract voor bepaalde tijd. Dit geldt dan voor alle sectoren. Voor contracten voor de duur van een jaar (of langer) met een vast aantal uren is vanaf 2020 ook het hoge tarief aan de orde.

Zie ook:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/05/28/wet-arbeidsmarkt-in-balans-aangenomen-in-beide-kamers   

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35074_wet_arbeidsmarkt_in_balans

Stof tot nadenken. Graag zijn wij u van dienst door met u te klankborden over uw optimale keuze in contractduur en voorwaarden. Neem dan contact op met Marga Warris, m.warris@aarnink-aa.nl

 

Bron: Tue, 11 Jun 2019 14:14:35 +0100

Delen: