Tijdig verhogen van uw voorlopige aanslagen is weer een must

Natuurlijk is het altijd een prettig idee om geen achterstanden te hebben bij de belastingdienst. Dat geldt zowel voor de indiening van de aangiften als ook voor het doen van uw betalingen.

Voor het doen van betalingen had de belastingdienst een ruimhartige regeling voor bijzonder uitstel. Indien u bijzonder uitstel had aangevraagd, hoefde u alle belastingen waarvoor u bijzonder uitstel heeft verkregen en waarvan de uiterste betaaldatum vóór 1 april 2022 lag, nog niet te betalen. Op 1 oktober 2022 begint u met het afbetalen van de belastingschuld die u tijdens het bijzonder uitstel hebt opgebouwd voor de belastingen waarvoor u bijzonder uitstel had. U krijgt hiervoor een betalingsregeling van 60 maanden.

Voor het indienen van de aangiften gelden en golden de normale termijnen.

Betaalt u invorderingsrente over belasting die u nog moet terugbetalen? Deze rente is in verband met corona vanaf 23 maart 2020 tot en met 30 juni 2022 verlaagd van 4% naar 0,01%.

De invorderingsrente gaat daarna stapsgewijs terug naar het oude niveau. Op 1 juli 2022 wordt het percentage invorderingsrente op 1% vastgesteld, op 1 januari 2023 op 2%, om vervolgens in 2 stappen uit te komen op 4% op 1 januari 2024.

U betaalt invorderingsrente als het niet is gelukt om toeslag op tijd terug te betalen. Maar ook als u in termijnen betaalt of het bedrag dat u moet terugbetalen laat verrekenen met toeslag die u nu krijgt. De belastingdienst berekent invorderingsrente vanaf het moment dat de uiterste betaaldatum is verstreken.

Zo heeft de belastingdienst de belastingrente tijdelijk verlaagd naar 0,01%, voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het tarief van 0,01% gold vanaf 1 juni 2020 tot 1 oktober 2020. Behalve voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting gold het tarief van 0,01% vanaf 1 juli 2020 tot 1 oktober 2020.

Voor de vennootschapsbelasting was het tarief van de belastingrente vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2021 4%. Vanaf 1 januari 2022 is het tarief voor de vennootschapsbelasting weer 8%.

Met name voor deze laatste rente is het van groot belang dat uw voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting niet te laag zijn. Wilt u contact met ons opnemen, zodat wij samen met u kunnen nagaan of het zinvol is reeds nu de voorlopige aanslag over 2021 te verhogen?

 

Delen: