Tegemoetkoming Vaste Lasten mogelijk? Regel nu alvast uw DigiD of een machtiging voor ons voor eHerkenning!

Graag willen wij door middel van dit blog uw aandacht vragen voor:

“Tegemoetkoming Vaste Lasten mogelijk? Regel nu alvast uw DigiD of een machtiging voor ons voor eHerkenning!

Nadere uitleg over de voorwaarden voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), kunt u vinden op de website https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/voorwaarden

Onderstaand een korte samenvatting voor de TVL:

  • Aanvragen kan tot en met 29 januari 2021 17:00 uur.
  • Betreft periode oktober tot en met december 2020.
  • Aanvraag is mogelijk voor minimaal € 750 en maximaal € 90.000 subsidie.
  • Er is sprake meer dan 30% omzetverlies in het 4e kwartaal van 2020 vergeleken met het 4e kwartaal van 2019.
  • De vaste lasten zijn minimaal € 3.000 in het 4e kwartaal van 2020, op basis van het percentage vaste lasten dat bij de hoofdactiviteit hoort.
  • Een vestiging anders dan het woonadres (uitzondering voor onder meer horeca en kermis).
  • Extra tegemoetkoming voor verplicht gesloten non-food detailhandelaars (subsidie heet VGD voorraad gesloten detailhandel) en horecagelegenheden Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA) van beiden 2.8% over het omzetverlies.

Aan bovenstaand overzicht kunt u geen rechte ontlenen. Niet alle uitzonderingen en extra voorwaarden zijn hierin opgenomen.

Op https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/adviestool kunt u uw KVK- nummer invullen en kunt u nagaan op welke tegemoetkoming u recht heeft. Op basis van het KvK nummer wordt ook de eventuele extra opslag Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA) en/of Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD) van 2.8% over het omzetverlies meegenomen in de berekening.

Let op:

Als u wilt dat wij uw aanvraag voor u verzorgen, zorg dan dat u ons gemachtigd heeft voor eHerkenning, gebruik dan onderstaande link om de aanvraagprocedure voor de ketenmachtiging om te starten.

https://up.eherkenning.kpn.com/registratie?email=fzeraamF0UoFbWKsXRETN0gANtwFOzgIYYLSmjFUYnM9COtmhbR7wkdGmyqgCzeweZfnrBbA4M2o-5dOrG9pVGx5DibuvqnAYCOutHVOZduGIzz1TCtxVc1SottOZsyAsVu28GcLPjHsbOJKzBE9zpVNx4fmg34qnFN8OWo2hECu0IWiNrbpiV3YOvvg5SlY9UaXaZ2Ac1jhkwSO76gBvkF1k3X-B5xYRxVD1wSaFaQdg78HYyblu26PzW9WD435IEFeStFBZA4-PHs_69IPw9C3s2c0eDpUY73HBg6JpSqoJnIc0dpqtLO0XftXvXJc50EsHOSjwdtrnHO3hYRbF0Hg-LyNOSf-oME4MvAGzdMMMpgA7h2-7cO9XMb5QRYfGSH6GGggkp6em7GMdA2s003yDxpyg__J-9Yp4A

U ontvangt van KPN rechtstreeks een factuur voor de machtiging.

Wij mogen geen gebruik maken van uw DigiD om voor u de aanvraag in te dienen.

Indien wij u kunnen ondersteunen bij het indienen van uw aanvraag TVL neem dan tijdig contact met ons op.

 

Delen: