Trefwoord:

Cijfers

Cijfers

Als accountants horen wij vaak dat wij gek zijn op cijfers. En dat zijn wij natuurlijk ook. Dus in deze blog laten wij onszelf in cijfers zien. 2 vestigingen in Raalte en Wolvega 18 medewerkers, waarvan onder andere 2 accountants, 2 register belastingadviseurs, 1 register payroll professional 12,8 is het aantal FTE’s 6 mannen en 12 vrouwen zijn werkzaam Meer dan 45 jaar gevestigd in Raalte en meer dan 10 jaar in Wolvega 615 m2 is de vloeroppervlakte van beide ... lees meer

Fosfaatrechten en 31 december

Fosfaatrechten en 31 december

Het eerste jaar waarin melkveehouders te maken hebben met de fosfaatrechten loopt ten einde. Met de jaarwisseling dient u te beschikken over voldoende rechten voor de in 2018 gehouden melkveestapel. Maar helaas weet een groot deel van de veehouders nog niet waar ze aan toe zijn. Zij hebben, om uiteenlopende redenen, bezwaar gemaakt tegen het aantal fosfaatrechten vermeld in de beschikking. Nu, een maandje voor de deadline, verkeren zij nog steeds in onzekerheid of en in welke mate tegemoet ... lees meer

Openingstijden rondom de feestdagen

Onze kantoren zijn op maandag 24 december 2018 en maandag 31 december 2018 de gehele dag gesloten. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met Marga Warris ((06) 53 93 47 83 of Alfons Havekes ((06) 51 24 54 47. ... lees meer

Verkoopkosten deelneming

Verkoopkosten deelneming

De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting moet voorkomen dat winsten van een dochtermaatschappij ook bij de moedermaatschappij worden belast. De wet bepaalt dat voordelen uit hoofde van een deelneming en de kosten van aan- en verkoop van die deelneming niet tot de winst behoren. Een kostenpost valt alleen onder de deelnemingsvrijstelling als er een verband bestaat tussen de kostenpost en de aan- of verkoop van een deelneming. Omdat er in de tekst van de wet of in de wetshistorie ... lees meer

Plan invoeren vliegbelasting

Plan invoeren vliegbelasting

Het kabinet wil per 1 januari 2021 een belasting op vliegtickets invoeren. Bij voorkeur zou er een Europese belasting op luchtvaart moeten komen. Daarop vooruitlopend heeft de staatssecretaris van Financiën een voorstel voor een nationale vliegbelasting uitgewerkt, dat voor advies naar de Raad van State is gestuurd. Het voorstel gaat uit van een vast tarief per passagier en sluit daardoor aan bij de belastingen op luchtvaart van andere Europese landen. Het wetsvoorstel wordt naar verwachting in ... lees meer

Voortgang vervanging Wet DBA

Voortgang vervanging Wet DBA

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de wetgeving ter vervanging van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). In het regeerakkoord zijn maatregelen aangekondigd om schijnzelfstandigheid en concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegen te gaan en om zekerheid te geven aan zelfstandigen en hun opdrachtgevers dat geen sprake is van een dienstbetrekking. De maatregelen omvatten de volgende zaken: 1. ... lees meer

Belastingdeel heffingskortingen

Belastingdeel heffingskortingen

De heffingskortingen voor de loon- en inkomstenbelasting bestaan uit een belasting- en een premiedeel. Iedereen, die onder de loonbelasting valt, heeft recht op het belastingdeel van de heffingskortingen die samen de loonheffingskorting vormen. Iedereen, die in Nederland verzekerd is voor de volksverzekeringen, heeft recht op het premiedeel van de heffingskortingen. Met ingang van 1 januari 2019 ontvangen buitenlandse belastingplichtigen niet langer via de loonbelasting het belastingdeel van de ... lees meer