Niet alleen de lasten maar ook de lusten voor het aanbieden van een stageplek

Maakt u als werkgever kosten voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student? Dan komt u wellicht in aanmerking  tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).

Wij kunnen voor u nagaan of u in aanmerking komt voor subsidie praktijkleren.

De subsidie voor schooljaar 2018/2019 kan nu worden ingediend, maar moet uiterlijk 16 september aanstaande om 16.59 uur zijn ingediend.

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).

De subsidieregeling richt zich vooral op:

  • kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is
  • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel
  • wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie

Het is de bedoeling dat sprake is van beter opgeleid personeel en dat beter is voorbereid op de arbeidsmarkt.

De subsidie biedt een tegemoetkoming in de kosten tijdens de praktijkbegeleiding en is maximaal € 2.700 per praktijk- of werkleerplaats per schooljaar. De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal weken waarin de deelnemer praktijkbegeleiding kreeg in het school-/studiejaar.

In de volgende onderwijs categorieën geldt mogelijkheid voor een subsidie:

  • vmbo
  • VSO
  • PRO
  • Entree in het vmbo
  • mbo
  • hbo
  • promovendi en toio’s

Bedrijven en instellingen die een praktijk- of leerwerkplaats aanbieden, kunnen in aanmerking komen voor de subsidieregeling Praktijkleren. De voorwaarden verschillen per onderwijscategorie. Na afloop van de begeleiding dient u uw aanvraag in. Zie voor de voorwaarden: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren/voorwaarden

De aanvraag kan uitsluitend via het eLoket worden aangevraagd. Voor deze aanvraag is een eHerkenningmiddel nodig. Wij kunnen dat voor u regelen en doen dat ook graag. Neem gerust contact met ons op als u hierover meer informatie wilt of een aanvraag via ons kantoor willen laten indienen.

Als u aan ons de praktijkleerovereenkomsten stuurt of andere documentatie, kunnen wij voor u nagaan of een aanvraag kan worden ingediend. Wacht daarmee niet te lang.

Graag zijn wij u van dienst.

 

Bron: Wed, 12 Jun 2019 10:52:07 +0100

Delen: