MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen kan op verschillende manieren. Goed werkgeverschap, duurzaam bouwen, duurzaam facilitair inkopen, integriteit, verslaglegging en verantwoord omgaan met energie zijn enkele voorbeelden hiervan.

Aarnink en MVO

Aarnink Accountants + Adviseurs zet zich graag in voor deze manier van ondernemen, die positief bijdraagt aan de maatschappij. Binnen onze organisatie uit zich dat door een sociaal en flexibel personeelsbeleid, een goede werkomgeving, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en duurzame huisvesting. We maken gebruik van milieuvriendelijk drukwerk, voeren een energiezuinig beleid en we scheiden ons afval. Daarnaast sponsoren we diverse sport- en buurtactiviteiten.