Kennisbank

Home Nieuws Kunt u voor het schooljaar 2019-2020 nog profiteren van de subsidieregeling praktijkleren?

Kunt u voor het schooljaar 2019-2020 nog profiteren van de subsidieregeling praktijkleren?

De subsidieregeling praktijkleren heeft ten doel de werkgevers financieel (gedeeltelijk) te compenseren voor de kosten en inspanningen die een praktijkleerplaats nu eenmaal met zich meebrengt.

De subsidieregeling richt zich vooral op:

 • kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is
 • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel
 • wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie

U krijgt beter opgeleid personeel en zij zijn beter voorbereid op de arbeidsmarkt.

De subsidie is mogelijk indien sprake is van een van de volgende onderwijscategorieën

 • vmbo
 • VSO
 • PRO
 • Entree in het vmbo
 • mbo
 • hbo
 • promovendi en toio’s

Bedrijven, waaronder opleidingsbedrijven, die erkend leerbedrijf zijn en in het schooljaar 2019-2020 een praktijkleerplaats of werkleerplaats hebben gehad, kunnen de subsidie tot uiterlijk 15 september 2020 aanvragen. Voor een aanvraag moet worden gewerkt op basis van een geldige (praktijkleer)overeenkomst en er moet administratie zijn bijgehouden waaruit blijkt dat begeleiding heeft plaatsgevonden en de wijze waarop het deel van de leerdoelen/kwaliteiten/kwalificaties met betrekking tot de beroepsvorming is behaald.

Beschikt u over:

 • een praktijkleerovereenkomst
 • een stage overeenkomst
 • een overeenkomst met een promovendus of technisch ontwerper in opleiding
 • een leerwerkovereenkomst

en

 • heeft u (aantoonbaar) begeleiding verzorgd in het afgelopen studiejaar?

Dan kunnen wij voor u nagaan of u in aanmerking komt voor de subsidieregeling.

Extra subsidie bbl-leerplek sectoren landbouw, horeca en recreatie

De Subsidieregeling praktijkleren is nu tijdelijk uitgebreid. Erkende leerbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie kunnen bovenop de gebruikelijke subsidie praktijkleren een extra subsidiebedrag aanvragen als zij een bbl leerplek aanbieden. Bij de aanvraag van het basisbedrag van de Subsidieregeling praktijkleren moet het erkende leerbedrijf melden of het behoort tot de sector landbouw, horeca of recreatie. De registratie  van de hoofdactiviteit van uw onderneming bij de Kamer van moet één van de SBI-codes voor landbouw, horeca of recreatie zijn.

De regeling sluit op 15 september aanstaande om 17.00 uur. U kunt namens het erkend leerbedrijf zelf de aanvraag indienen en moet dan beschikken over eHerkenning. Wij kunnen uw aanvraag als intermediair verzorgen en doen dat ook graag voor u.

Dit alles om ervoor te zorgen dat U kunt ondernemen.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaand bericht nadere informatie willen of wij mogen uw aanvraag nog voor u verzorgen, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op.

Bron: Fri, 04 Sep 2020 12:06:54 +0100

Delen:

Kunt u voor het schooljaar 2019-2020 nog profiteren van de subsidieregeling praktijkleren?

De subsidieregeling praktijkleren heeft ten doel de werkgevers financieel (gedeeltelijk) te compenseren voor de kosten en inspanningen die een praktijkleerplaats nu eenmaal met zich meebrengt.

De subsidieregeling richt zich vooral op:

 • kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is
 • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel
 • wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie

U krijgt beter opgeleid personeel en zij zijn beter voorbereid op de arbeidsmarkt.

De subsidie is mogelijk indien sprake is van een van de volgende onderwijscategorieën

 • vmbo
 • VSO
 • PRO
 • Entree in het vmbo
 • mbo
 • hbo
 • promovendi en toio’s

Bedrijven, waaronder opleidingsbedrijven, die erkend leerbedrijf zijn en in het schooljaar 2019-2020 een praktijkleerplaats of werkleerplaats hebben gehad, kunnen de subsidie tot uiterlijk 15 september 2020 aanvragen. Voor een aanvraag moet worden gewerkt op basis van een geldige (praktijkleer)overeenkomst en er moet administratie zijn bijgehouden waaruit blijkt dat begeleiding heeft plaatsgevonden en de wijze waarop het deel van de leerdoelen/kwaliteiten/kwalificaties met betrekking tot de beroepsvorming is behaald.

Beschikt u over:

 • een praktijkleerovereenkomst
 • een stage overeenkomst
 • een overeenkomst met een promovendus of technisch ontwerper in opleiding
 • een leerwerkovereenkomst

en

 • heeft u (aantoonbaar) begeleiding verzorgd in het afgelopen studiejaar?

Dan kunnen wij voor u nagaan of u in aanmerking komt voor de subsidieregeling.

Extra subsidie bbl-leerplek sectoren landbouw, horeca en recreatie

De Subsidieregeling praktijkleren is nu tijdelijk uitgebreid. Erkende leerbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie kunnen bovenop de gebruikelijke subsidie praktijkleren een extra subsidiebedrag aanvragen als zij een bbl leerplek aanbieden. Bij de aanvraag van het basisbedrag van de Subsidieregeling praktijkleren moet het erkende leerbedrijf melden of het behoort tot de sector landbouw, horeca of recreatie. De registratie  van de hoofdactiviteit van uw onderneming bij de Kamer van moet één van de SBI-codes voor landbouw, horeca of recreatie zijn.

De regeling sluit op 15 september aanstaande om 17.00 uur. U kunt namens het erkend leerbedrijf zelf de aanvraag indienen en moet dan beschikken over eHerkenning. Wij kunnen uw aanvraag als intermediair verzorgen en doen dat ook graag voor u.

Dit alles om ervoor te zorgen dat U kunt ondernemen.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaand bericht nadere informatie willen of wij mogen uw aanvraag nog voor u verzorgen, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op.