Kunt u voor het schooljaar 2017-2018 nog profiteren van de subsidieregeling praktijkleren?

De subsidieregeling praktijkleren heeft ten doel de werkgevers financieel (gedeeltelijk) te compenseren voor de kosten en inspanningen die een praktijkleerplaats nu eenmaal met zich meebrengt. Er golden vorig schooljaar reeds compensaties voor studenten in de doelgroepen vmbo, mbo, hbo en promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding. Vanaf het schooljaar 2017-2018 vallen ook leerlingen in het VSO, PRO en Entree in het vmbo onder deze subsidieregeling.

Bedrijven, waaronder opleidingsbedrijven, die erkend leerbedrijf zijn en in het schooljaar 2017-2018 een praktijkleerplaats of werkleerplaats hebben gehad, kunnen de subsidie tot uiterlijk 15 september 2018 aanvragen. Voor een aanvraag moet worden gewerkt op basis van een geldige (praktijkleer)overeenkomst en er moet administratie zijn bijgehouden waaruit blijkt dat begeleiding heeft plaatsgevonden en de wijze waarop het deel van de leerdoelen/kwaliteiten/kwalificaties met betrekking tot de beroepsvorming is behaald.

Beschikt u over:

  • een praktijkleerovereenkomst
  • een stage overeenkomst
  • een overeenkomst met een promovendus of technisch ontwerper in opleiding
  • een leerwerkovereenkomst

en

  • heeft u begeleiding verzorgd in het afgelopen studiejaar?

Dan kunnen wij voor u nagaan of u in aanmerking komt voor de subsidieregeling.

De regeling sluit op 15 september aanstaande om 17.00 uur. U kunt namens het erkend leerbedrijf zelf de aanvraag indienen en moet dan beschikken over eHerkenning. Wij kunnen uw aanvraag als intermediair verzorgen en doen dat ook graag voor u.

Dit alles om ervoor te zorgen dat U kunt ondernemen.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaand bericht nadere informatie willen of wij mogen uw aanvraag nog voor u verzorgen, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op.

Delen: