Kennisbank

 

De ondernemer en zijn pensioen

De ondernemer en zijn pensioen

Misschien bent u één van de ondernemers die zegt: “de zaak is mijn pensioen.” De opbrengst van de verkoop van de onderneming is bestemd voor de financiering van de oudedag. De vraag is echter of de onderneming voldoende zal opbrengen. Verder is het zinvol stil te staan bij zakelijke risico’s die een bedreiging kunnen vormen […]
Fosfaatrechten: stof tot nadenken

Fosfaatrechten: stof tot nadenken

Bijna drie jaar na het einde van de melkquotering wordt u vanaf volgend jaar geconfronteerd met een nieuw stelsel van productierechten. Invoering van fosfaatrechten melkvee, uitgedrukt in kilogrammen fosfaat. De datum staat vast en nu is ook de korting op de fosfaatrechten bekend. Tijd om uw strategie te gaan bepalen. Terugkopen of met minder vee […]
Posted in AGRO, Blog
Geen reacties
Fiscale aspecten van een testament

Fiscale aspecten van een testament

Naast de civielrechtelijke aspecten van een testament, derhalve de juridische gevolgen  voor de erfgenamen, meestal de langstlevende partner en kinderen zijn de fiscale aspecten van een testament vaak belangrijk voor de erfgenamen. Immers een lagere belastingafdracht betekent een hogere te ontvangen erfenis. Over enkele van deze fiscale aspecten gaat deze blog. Moderne testamenten zijn afgestemd […]
Asbestsanering: tijd voor actie

Asbestsanering: tijd voor actie

In 2024 moeten alle asbestdaken gesaneerd zijn. Dit lijkt nog ver weg maar is een enorme opgave gezien de 90 miljoen vierkante meter asbest dat nog op agrarische daken ligt. Al veel ondernemers hebben, vooruitlopend op het verbod, al asbestdaken gesaneerd of beschikken over een uitgewerkt saneringsplan. Anderen wachten nog af. Wachten op …? Momenteel […]
Posted on
Posted in AGRO, Blog
Geen reacties
(Lente)kriebels

(Lente)kriebels

Iedereen krijgt ze en bijna iedereen wordt er vrolijk van. Lentekriebels zijn voor veel van ons de bevestiging dat het voorjaar is begonnen. Mensen krijgen nieuwe energie door het zonlicht en ze willen weer naar buiten. De donkere winterdagen zijn op slag vergeten. Voor jou als ondernemer betekent het waarschijnlijk ook dat je de administratie […]
De cijferman m/v

De cijferman m/v

Regelmatig krijgen wij als accountant de onbewuste vraag wat wij nou eigenlijk doen. Een hele redelijke vraag. Want je hebt vaak een voorstelling van een beroep zonder precies te weten wat het inhoudt. Zo zal bijvoorbeeld een automonteur veel meer doen dan alleen met de motorkap open naar de motor kijken en een bouwvakker veel […]
Posted on
Posted in Blog
Geen reacties
Uitfasering pensioen eigen beheer bij uw BV

Uitfasering pensioen eigen beheer bij uw BV

Per 1 april 2017 geldt de wet uitfasering pensioen in eigen beheer. Uw BV heeft in het verleden aan u pensioen toegezegd en houdt dit in eigen beheer. Door middel van pensioen in eigen beheer heeft de BV jaarlijks een aftrekpost. De uitkeringen die de BV in de toekomst doet, zijn bij u belast met […]
Hoe leuk kan het minimumloon zijn?

Hoe leuk kan het minimumloon zijn?

Minimumloon De rijksoverheid stelt ieder half jaar de bedragen vast van het wettelijk minimumloon die gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin wordt gewerkt. Werkt een werknemer parttime, dan geldt nog steeds het minimumloon, maar is het salaris afhankelijk van […]
De hybride auto inruilen voor een Old- of Youngtimer? Hoe zit het nu precies met de bijtelling?

De hybride auto inruilen voor een Old- of Youngtimer? Hoe zit het nu precies met de bijtelling?

Voor veel ondernemers blijft de auto altijd een belangrijk (gespreks)onderwerp. Zij vinden het prettig om in een representatieve auto van de zaak auto te rijden en zijn ook bereid daar voor te betalen. Echter als het aankomt op het betalen van belasting, en zeker over de bijtelling, zijn ondernemers net mensen: bij voorkeur geen belasting […]
Overleg belastingdienst

Overleg belastingdienst

Deze maand organiseerde de belastingdienst weer haar jaarlijkse intermediairdagen. Deze intermediairdagen is een kennisevenement van de belastingdienst voor fiscale dienstverleners. Fiscale dienstverleners kunnen op deze dagen congressen bijwonen en in gesprek gaan met de belastingdienst en andere overheidspartijen. Een intermediair, wat letterlijk ‘in het midden’ betekent, kan zijn rol als tussenpersoon op deze manier versterken […]