Kennisbank

 

Fosfaatrechten – het blijft schipperen

Fosfaatrechten – het blijft schipperen

Na de invoering van de melkveefosfaatrechten en toekenning aan de individuele veehouders heeft RVO de spelregels al meerdere keren aangepast. Rechten van vleesveehouders zijn ingetrokken. Stoppers die gebruik maakten van een bedrijfsbeëindigingsregeling in 2017 en op 1 januari 2018 geen productiecapaciteit hebben, raken hun rechten kwijt. De procedures naar aanleiding van het melkveefosfaatreductieplan in 2017 […]
Posted in AGRO, Blog
Geen reacties
Kunt u voor het schooljaar 2017-2018 nog profiteren van de subsidieregeling praktijkleren?

Kunt u voor het schooljaar 2017-2018 nog profiteren van de subsidieregeling praktijkleren?

De subsidieregeling praktijkleren heeft ten doel de werkgevers financieel (gedeeltelijk) te compenseren voor de kosten en inspanningen die een praktijkleerplaats nu eenmaal met zich meebrengt. Er golden vorig schooljaar reeds compensaties voor studenten in de doelgroepen vmbo, mbo, hbo en promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding. Vanaf het schooljaar 2017-2018 vallen ook leerlingen in het […]
Snel getrouwd, lang berouwd

Snel getrouwd, lang berouwd

Vanaf 1 januari zijn de nieuwe huwelijksregels ingetreden. Wanneer je voor deze datum in het huwelijk trad, trouwde je in gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat al de bezittingen, vermogen, maar ook schulden met elkaar worden gedeeld. Bij een scheiding moet alles fifty-fifty worden verdeeld. Dit geldt ook voor schulden en vermogen die voor […]
In de spotlight

In de spotlight

Op woensdag 16 mei organiseerde de Commerciële Club Weststellingwerf haar jaarlijkse running diner. Op deze bijeenkomst laten drie bedrijven hun onderneming zien aan de leden van de commerciële club. Op elke locatie wordt een gang van het diner geserveerd. De ondernemingen die op deze avond hun pand beschikbaar stelden waren Keurslagerij Hoeksma, Decorette Postma en […]
Posted on
Posted in Blog
Geen reacties
Melk produceren is wat anders dan melk verkopen

Melk produceren is wat anders dan melk verkopen

De eerste maanden van dit jaar hebben de melkveehouders weer het nodige voor de kiezen gehad. Toekenning van de fosfaatrechten, onduidelijkheid over derogatie, de I & R affaire, discussie over grondgebondenheid en roep vanuit de maatschappij om nog duurzamer te produceren. Hiernaast gooide RoyalFrieslandCampina de knuppel in het hoenderhok door een fabrieksquotum aan te kondigen. […]
Posted on
Posted in AGRO, Blog
Geen reacties
Commerciële en fiscale grondslagen

Commerciële en fiscale grondslagen

Als directie van een besloten vennootschap bent u verplicht een jaarrekening op te stellen. Dit kan gebeuren op basis van commerciële grondslagen of fiscale grondslagen. Wat is het verschil tussen fiscale en commerciële grondslagen en wat kunt u als directie hiermee? In deze blog gaan wij de verschillen toelichten zodat u antwoord krijgt op deze […]
Laat geen kansen liggen! Fiscaal voordeel met EIA en MIA

Laat geen kansen liggen! Fiscaal voordeel met EIA en MIA

Onlangs zijn de nieuwe regelingen voor Energie Investeringsaftrek (EIA) en Milieu Investeringsaftrek (MIA) gepubliceerd. Met deze regelingen wil de overheid het bedrijfsleven stimuleren om te investeren in energiebesparing, duurzame energie en milieuvriendelijke technieken. Gaat u in 2018 bouwen met een duurzaamheidslabel of gaat u juist uw gebouw onderhouden of renoveren? Of bent u van plan om te […]
Dubieuze debiteuren

Dubieuze debiteuren

Bijna elke ondernemer heeft wel afnemers/debiteuren die te laat of helemaal niet of maar gedeeltelijk de ontvangen facturen van de ondernemer betalen, de zogenaamde dubieuze debiteuren. Als de accountant de jaarrekening van de onderneming maakt, houdt hij of zij dan ook met het bovenstaande rekening bij het vaststellen van de hoogte van deze balanspost, derhalve […]
Posted in Blog, MKB
Geen reacties
Afschaffing  Btw landbouwregeling

Afschaffing Btw landbouwregeling

Zoals tijdens Prinsjesdag 2016 al is aangekondigd en nogmaals is herhaald op Prinsjesdag 2017 wordt de landbouwregeling voor de omzetbelasting (btw) afgeschaft per 1 januari 2018. Alhoewel dit voornemen pas definitief is na goedkeuring door de Tweede  en Eerste Kamer is de verwachting dat dit met ingang van 1 januari 2018 een feit is. Tot […]
Posted in AGRO, Blog
Geen reacties
Waarom de bevestiging bij de jaarrekening?

Waarom de bevestiging bij de jaarrekening?

Bij het samenstellen van de jaarrekening vragen wij u een ‘bevestiging bij de jaarrekening’ te ondertekenen. Maar wat houdt zo’n bevestiging eigenlijk in en waarom moet u die tekenen? Om antwoord te geven op deze vragen, krijgt u hierbij extra toelichting op de bevestiging die u afgeeft. Regelgeving In het burgerlijk wetboek staat de verplichting […]
Posted in Blog, MKB
Geen reacties