Aarnink

Accountants en Adviseurs

Home Disclaimer

Disclaimer

De informatie zoals opgenomen op deze website, in onze nieuwsartikelen en in onze blogs is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden.
Wet- en regelgeving en informatievoorziening verandert continue. Door gebruik te maken van elektronische informatievoorziening en communicatie is het mogelijk dat er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de informatievoorziening op deze website. De informatievoorziening op deze website mag dus niet beschouwd worden als professioneel advies.
Wij adviseren u contact met ons op te nemen voordat u op basis van de gegevens op onze website een beslissing neemt of handelt.
Wij kunnen dan rekening houden met uw persoonlijke omstandigheden en actuele wet- en regelgeving.

Wij besteden de grootst mogelijke zorg aan de inhoud en samenstelling van de verstrekte informatie maar kunnen niet garanderen dat deze informatie actueel, compleet en accuraat is. Aarnink Accountants + Adviseurs aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan door, op welke wijze of in welke vorm dan ook, gebruik te maken van de op onze website verstrekte informatie.

Aarnink Accountants + Adviseurs geeft geen enkele garantie ten aanzien van de verstrekte informatie, noch uitdrukkelijk, noch impliciet daaronder mede begrepen – maar niet beperkt tot – garanties van prestatie, verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

Bovenstaande geldt ook voor eventuele op onze website vermelde links naar andere websites aangezien deze websites niet door ons worden beheerst, gemaakt en/of onderhouden.

De inhoud van deze website is beschermd met auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten.
Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Aarnink Accountants + Adviseurs.