Wisselende inkomsten

Als ondernemer is geen jaar gelijk. U moet reageren op veel zaken die op u afkomen. Vooral als uw bedrijf in een groeifase zit kan het voor komen dat u het ene jaar veel meer winst heeft dan het andere jaar. Ook investeringen kunnen hier van invloed op zijn. Voor ondernemers die hun bedrijf in de inkomstenbelasting uitoefenen (dus niet in een BV) hebben deze wisselende inkomens ook gevolgen voor de belastingen. Het ene jaar zult u veel meer belasting moeten betalen dan het andere jaar. In deze blog een paar punten waar u op moet letten.

Voorlopige aanslag

Het is nooit fijn om ineens een groot bedrag aan inkomstenbelasting te moeten betalen. En als daar ook nog rente over wordt berekend, schiet uw humeur ver onder nul. Kijk daarom gedurende het jaar goed naar uw resultaten en stel tijdig uw voorlopige aanslag bij. Belastingbetaling is nooit fijn. Wij ervaren dat de meeste ondernemers het prettiger vinden gespreid te betalen dan een groot bedrag ineens.

Middelen

Bij sterk wisselende inkomsten gedurende meerdere jaren, betaalt u waarschijnlijk meer belasting dan wanneer u jaarlijks een gelijkmatig inkomen heeft. U kunt bij grote verschillen in inkomen waarschijnlijk in aanmerking komen voor de middelingregeling. Met middeling berekent u uw gemiddelde inkomen over drie aaneengesloten kalenderjaren. Dat is het middelingstijdsvak. Vervolgens berekent u hoeveel belasting u per jaar moet betalen. Zijn de nieuwe belastingbedragen lager dan die van de eerdere aanslagen? Dan het u mogelijk recht op een teruggaaf. U kunt pas een verzoek om middeling doen, als de definitieve aanslag over het laatste jaar van het middelingstijdvak onherroepelijk vaststaat.

Toeslagen

Als uw inkomen een jaar erg laag is, kan het zo zijn dat u in aanmerking komt voor zorgtoeslag. Om recht te hebben op zorgtoeslag mag uw toetsingsinkomen over 2020 niet hoger zijn dan € 30.481. Hebt u een fiscale partner, dan mag uw toetsingsinkomen over 2020 niet hoger zijn dan € 38.945. Een andere voorwaarde van de zorgtoeslag is dat uw vermogen niet hoger mag zijn dan € 116.613 in 2020 en met een toeslagpartner niet hoger dan € 147.459. De zorgtoeslag over 2020 kan aangevraagd worden tot 1 september 2021.

Elk nadeel heeft zijn voordeel

Zo ziet u maar weer: elk nadeel heeft zijn voordeel. En al is uw inkomen een jaar erg laag, wij kunnen u helpen om de voordelen hiervan te benutten. Zodat u verder kunt met de groei van uw bedrijf en een volgend jaar uw inkomen weer hoog is.

Delen: