Kennisbank

Home Nieuws Verhoogde schenkingsvrijstelling 2021

Verhoogde schenkingsvrijstelling 2021

In 2021 zij de belastingvrije schenkingen aan kinderen en aan derden eenmalig verhoogd met een bedrag van € 1.000. Het initiatief tot verhoging van de vrijstelling heeft te maken met de wens om ondernemers, die in moeilijkheden zijn gekomen vanwege corona, extra te steunen. Particulier geldschieters, zoals vrienden en familie, kunnen op deze manier een extra bedrag belastingvrij schenken.

Schenking aan kinderen

De schenkbelasting kent een aantal vrijstellingen, waaronder de jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen van ouders aan hun kinderen. Deze vrijstelling was in 2020 nog een bedrag van € 5.515. Deze vrijstelling komt in 2021, door de extra verhoging en de inflatiecorrectie, uit op een bedrag van € 6.604.

Naast deze jaarlijkse vrijstelling zijn er nog de volgende vrijstellingen voor schenkingen aan kinderen, waarop dit jaar alleen de inflatiecorrectie is toegepast en dus geen extra verhoging heeft in 2021.

  • Er is een eenmalige schenkingsvrijstelling van € 26.881.
  • Koopt uw zoon of dochter een huis? Of gaat hij of zij een woning verbouwen? Dan mag u daarvoor maximaal € 105.302 belastingvrij geven. De schenking moet besteed worden aan de koop/ verbouw van de woning of voor de aflossing van de eigen woningschuld. U mag deze schenking ook verdelen over 2 of 3 jaar.
  • Gaat uw kind een dure studie doen? U mag uw zoon of dochter hiervoor eenmalig € 55.996 belastingvrij schenken. De studie of opleiding kost minstens € 20.000 per jaar, exclusief levensonderhoud. De schenking moet notarieel worden vastgelegd en de schenking mag niet gebruikt worden voor de aflossing van een studieschuld.

Voor deze drie vrijstelling geldt dat uw kind, of zijn/haar partner, tussen de 18 en 40 jaar moet zijn op het moment dat u de schenking doet. Schenken op de dag van de 40e verjaardag mag ook nog.

Daarnaast geldt bij deze drie schenkingen als voorwaarde dat er niet eerder van een van bovengenoemde drie stakingsvrijstellingen gebruik is gemaakt.

Schenken aan derden

Voor andere personen dan kinderen (derden) bestaat er een generieke vrijstelling. Hier kan gebruik van worden gemaakt bij een schenking aan bijvoorbeeld neven of nichten of een schenking aan kleinkinderen of vrienden. De vrijstelling was in 2020 nog € 2.208 en komt door de extra verhoging en de inflatiecorrectie in 2021 uit op € 3.244.

Schenkingsaangifte

Houd er rekening mee dat u met aantal gevallen een schenkingsaangifte moet indienen bij de belastingdienst. Ook als u onder de bepaalde vrijstellingen valt. Wij helpen u daar graag bij.

Bron: Wed, 10 Feb 2021 10:20:21 +0100

Delen:

Verhoogde schenkingsvrijstelling 2021

In 2021 zij de belastingvrije schenkingen aan kinderen en aan derden eenmalig verhoogd met een bedrag van € 1.000. Het initiatief tot verhoging van de vrijstelling heeft te maken met de wens om ondernemers, die in moeilijkheden zijn gekomen vanwege corona, extra te steunen. Particulier geldschieters, zoals vrienden en familie, kunnen op deze manier een extra bedrag belastingvrij schenken.

Schenking aan kinderen

De schenkbelasting kent een aantal vrijstellingen, waaronder de jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen van ouders aan hun kinderen. Deze vrijstelling was in 2020 nog een bedrag van € 5.515. Deze vrijstelling komt in 2021, door de extra verhoging en de inflatiecorrectie, uit op een bedrag van € 6.604.

Naast deze jaarlijkse vrijstelling zijn er nog de volgende vrijstellingen voor schenkingen aan kinderen, waarop dit jaar alleen de inflatiecorrectie is toegepast en dus geen extra verhoging heeft in 2021.

  • Er is een eenmalige schenkingsvrijstelling van € 26.881.
  • Koopt uw zoon of dochter een huis? Of gaat hij of zij een woning verbouwen? Dan mag u daarvoor maximaal € 105.302 belastingvrij geven. De schenking moet besteed worden aan de koop/ verbouw van de woning of voor de aflossing van de eigen woningschuld. U mag deze schenking ook verdelen over 2 of 3 jaar.
  • Gaat uw kind een dure studie doen? U mag uw zoon of dochter hiervoor eenmalig € 55.996 belastingvrij schenken. De studie of opleiding kost minstens € 20.000 per jaar, exclusief levensonderhoud. De schenking moet notarieel worden vastgelegd en de schenking mag niet gebruikt worden voor de aflossing van een studieschuld.

Voor deze drie vrijstelling geldt dat uw kind, of zijn/haar partner, tussen de 18 en 40 jaar moet zijn op het moment dat u de schenking doet. Schenken op de dag van de 40e verjaardag mag ook nog.

Daarnaast geldt bij deze drie schenkingen als voorwaarde dat er niet eerder van een van bovengenoemde drie stakingsvrijstellingen gebruik is gemaakt.

Schenken aan derden

Voor andere personen dan kinderen (derden) bestaat er een generieke vrijstelling. Hier kan gebruik van worden gemaakt bij een schenking aan bijvoorbeeld neven of nichten of een schenking aan kleinkinderen of vrienden. De vrijstelling was in 2020 nog € 2.208 en komt door de extra verhoging en de inflatiecorrectie in 2021 uit op € 3.244.

Schenkingsaangifte

Houd er rekening mee dat u in een aantal gevallen een schenkingsaangifte moet indienen bij de belastingdienst. Ook als u onder de bepaalde vrijstellingen valt. Wij helpen u daar graag bij.