Kennisbank

Home Nieuws UBO-register

UBO-register

De kans is groot dat u als ondernemer een verzoek van de Kamer van Koophandel heeft ontvangen om gegevens door te geven voor het UBO-register. Dit register van UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) of te wel de uiteindelijke belanghebbenden van een organisatie, is in het leven geroepen in verband met de strijd tegen financieel-economische criminaliteit. Het gaat erom dat duidelijk wordt wie de uiteindelijke belanghebbende is bij een bedrijf of organisatie.

Wie is UBO?

De vraag is: wie is eigenlijk de UBO? Wel, je bent een UBO als je in de organisatie of het bedrijf:

  • Meer dan 25% zeggenschap hebt en/of
  • Meer dan 25% economisch belang hebt.

En dit geldt voor alle BV’s, NV’s, stichtingen, firma’s , maatschappen, cv’s, rederijen en zelf kerken. De verplichting geldt niet voor eenmanszaken en rechtspersoenen zoals gemeenten en waterschappen.

Verstrekte gegevens

Het UBO-register is voor iedereen in te zien. Hierdoor is het mogelijk om van de UBO van een onderneming de voornaam, achternaam, geboortemaand en –jaar, nationaliteit en woonland te achterhalen. Daarnaast krijgt men de aard en omvang van het belang dat de UBO heeft bij het register te zien. De overige gegevens zijn niet openbaar. Het inzien van het register kan online en de kosten hiervoor zijn € 2,50.

Boete

Het is sterk aan te raden om de wet serieus te nemen. Als de UBO zich niet (tijdig) inschrijft of er worden opzettelijke onjuiste of onvolledige gegevens ingeschreven, is dit een economisch delict waarop een maximale boete staat van € 21.750 of een gevangenisstraf van maximaal 2 jaar.

Privacy

Er is veel kritiek op het UBO-register vanwege de inbreuk op de privacy van de UBO. Veel ondernemers hebben juist bepaalde constructies in het leven geroepen zodat minder snel te achterhalen valt hoe de financiële verhoudingen binnen de organisatie eruit zien. Dit om inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en risico’s als chantage en geweld te voorkomen. Afscherming van de gegevens is echter maar zeer beperkt mogelijk.

Het inschrijven kan online of via een formulier met de post. Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier of wilt u meer weten over het UBO-register? Wij helpen u graag

Bron: Mon, 30 Nov 2020 16:20:15 +0100

Delen:

UBO-register

De kans is groot dat u als ondernemer een verzoek van de Kamer van Koophandel heeft ontvangen om gegevens door te geven voor het UBO-register. Dit register van UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) of te wel de uiteindelijke belanghebbenden van een organisatie, is in het leven geroepen in verband met de strijd tegen financieel-economische criminaliteit. Het gaat erom dat duidelijk wordt wie de uiteindelijke belanghebbende is bij een bedrijf of organisatie.

Wie is UBO?

De vraag is: wie is eigenlijk de UBO? Wel, je bent een UBO als je in de organisatie of het bedrijf:

  • Meer dan 25% zeggenschap hebt en/of
  • Meer dan 25% economisch belang hebt.

En dit geldt voor alle BV’s, NV’s, stichtingen, firma’s , maatschappen, cv’s, rederijen en zelf kerken. De verplichting geldt niet voor eenmanszaken en rechtspersoenen zoals gemeenten en waterschappen.

Verstrekte gegevens

Het UBO-register is voor iedereen in te zien. Hierdoor is het mogelijk om van de UBO van een onderneming de voornaam, achternaam, geboortemaand en –jaar, nationaliteit en woonland te achterhalen. Daarnaast krijgt men de aard en omvang van het belang dat de UBO heeft bij het register te zien. De overige gegevens zijn niet openbaar. Het inzien van het register kan online en de kosten hiervoor zijn € 2,50.

Boete

Het is sterk aan te raden om de wet serieus te nemen. Als de UBO zich niet (tijdig) inschrijft of er worden opzettelijke onjuiste of onvolledige gegevens ingeschreven, is dit een economisch delict waarop een maximale boete staat van € 21.750 of een gevangenisstraf van maximaal 2 jaar.

Privacy

Er is veel kritiek op het UBO-register vanwege de inbreuk op de privacy van de UBO. Veel ondernemers hebben juist bepaalde constructies in het leven geroepen zodat minder snel te achterhalen valt hoe de financiële verhoudingen binnen de organisatie eruit zien. Dit om inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en risico’s als chantage en geweld te voorkomen. Afscherming van de gegevens is echter maar zeer beperkt mogelijk.

Het inschrijven kan online of via een formulier met de post. Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier of wilt u meer weten over het UBO-register? Wij helpen u graag.