Snel getrouwd, lang berouwd

Vanaf 1 januari zijn de nieuwe huwelijksregels ingetreden. Wanneer je voor deze datum in het huwelijk trad, trouwde je in gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat al de bezittingen, vermogen, maar ook schulden met elkaar worden gedeeld. Bij een scheiding moet alles fifty-fifty worden verdeeld. Dit geldt ook voor schulden en vermogen die voor het huwelijk zijn opgebouwd. Voor partners die vanaf dit jaar in het huwelijk treden, is dit niet meer vanzelfsprekend. Deze partners houden, wanneer zij zelf niets regelen, hun eigen vermogen.

Huwelijksregels vanaf 2018
Er is een aantal belangrijke punten veranderd. Zo worden bezittingen en schulden die de partners al hadden voor het huwelijk niet gedeeld. Elke partner houdt bijvoorbeeld zijn eigen studieschuld. Ook als u voor het huwelijk een flink bedrag hebt gespaard op een eigen spaarrekening, dan hoeft dit niet te worden gedeeld. Geld op uw eigen rekening valt buiten de gemeenschap. Alleen het geld dat op een en/of rekening van uw beiden staat, moet worden verdeeld. Schenkingen en erfenissen gekregen tijdens het huwelijk vallen ook buiten de gemeenschap. Alleen datgene wat u tijdens het huwelijk samen koopt of schulden die u samen bent aangegaan, zullen moeten worden verdeeld. Ook bezittingen die voor het trouwen al van jullie samen waren, moeten fifty-fifty worden verdeeld. Uiteindelijk zijn er dus drie vermogens: het privévermogen van beide partners en het gezamenlijke vermogen. Wilt u toch in gemeenschap van goederen trouwen of van deze regels afwijken, dan kunt u bij de notaris huwelijkse voorwaarden op laten stellen.

Een scheiding
Bij een eventuele scheiding moet duidelijk worden welke bezittingen en schulden u en uw partner hadden voordat u ging trouwen. Ook is het belangrijk om duidelijk te hebben welke erfenissen en schenkingen er zijn geweest. Alles waarvan het niet duidelijk is van welke partner het vermogen of de schuld is, wordt fifty-fifty verdeeld. Het is dus belangrijk om een overzicht en bewijs te hebben van schulden en bezittingen voor en tijdens het huwelijk en hiervan dus een goede administratie bij te houden.

Ondernemers
Heeft één van de partners een eigen bedrijf bij het trouwen, dan hoeft de waarde van het bedrijf bij een scheiding niet te worden gedeeld. Start één van de partners tijdens het huwelijk een eigen onderneming, dan valt het bedrijf wel in de gemeenschap. Het is dus nog steeds belangrijk om hier bij stil te staan als u in het huwelijksbootje stapt. Maar ook voor al getrouwde ondernemers is dit wellicht weer een reminder om bij zijn/haar eigen afspraken omtrent het huwelijk stil te staan. Zijn de afspraken nog up to date en voldoen ze nog aan de wensen van vandaag? Wij kijken graag met u mee om te zien wat bij uw situatie het beste past zodat de titel van deze blog niet op u van toepassing zal zijn.

Delen: