SLIM met SLIM

Het komt regelmatig voor dat we onze relaties informeren over wetswijzigingen en de gevolgen hiervan voor hun onderneming. Dit zijn niet altijd kansen maar binnenkort is er wel sprake van een nieuwe stimuleringsregeling die we u niet willen onthouden!

SLIM staat voor Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen. Omdat de veranderingen op de arbeidsmarkt zich steeds sneller lijken te voltrekken, heeft de overheid een plan bedacht om ondernemers te stimuleren hun werknemers tot ontwikkeling te motiveren.

Het plan is om een ondernemer in de gelegenheid te stellen plannen te ontwikkelen voor scholing, maar dan weldoordacht en op maat voor hun eigen onderneming.

De regeling bestaat uit een drietal onderdelen, te weten:

  1. Een subsidie voor werkgevers in de sectoren Landbouw, Horeca en Recreatie.
  2. Een subsidie voor werkgevers in het midden- en kleinbedrijf.
  3. Het bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

De laatstgenoemde regeling bestaat uit de reeds bekend zijnde subsidie praktijkleren waar een aantal van onze relaties al dankbaar gebruik van maakt. Praktijkleerplaatsen binnen de derde leerweg zijn vergelijkbaar met BBL-trajecten maar kennen geen wettelijk vastgestelde urennorm of studieduur en worden niet bekostigd door het Ministerie van OC&W.

Zowel regeling 1 als 2 kan worden verkregen voor de volgende activiteiten:

  1. De doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte.
  2. Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming.
  3. Het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk.

De subsidieregeling bedraagt voor de onder 1 genoemde bedrijven maximaal € 200.000. De maximale looptijd van projecten is daarbij 24 maanden. Zowel externe kosten als directe interne loonkosten komen in aanmerking voor subsidie. Voor vergoeding komt in aanmerking 60% van de kosten.

De subsidieregeling bedraagt voor de onder 2 genoemde bedrijven maximaal € 24.999. De maximale looptijd van projecten is daarbij 24 maanden. Zowel externe kosten als directe interne loonkosten komen in aanmerking voor subsidie. Voor vergoeding komt in aanmerking 80% van de kosten.

Wat maakt deze regeling aantrekkelijk? Ook uw interne loonkosten kunt u als subsidiabele kosten opvoeren.

Aanvragen kunnen vanaf 2 maart tot en met 31 maart 2020 én van 1 september tot en met 30 september 2020 worden ingediend.

Wij zijn niet zelf gespecialiseerd in deze regeling, maar kunnen u in contact brengen met een relatie die u in het subsidietraject goed zou kunnen begeleiden. Dit alles om te zorgen dat u goed kunt ondernemen.

 

Delen: