Plus op melkprijs of sigaar uit eigen doos

Vergelijking van de Europese melkprijzen in 2019 laat wederom zien dat de Nederlandse melkveehouders een melkprijs ontvangen die tot de hoogste in Europa behoort (€ 36,49 ten opzichte van € 34,06 gemiddeld).

Ondanks deze, relatief, goede melkprijs staat bij een groot aantal het inkomen onder druk en  wordt gezocht naar mogelijkheden om het inkomen op peil te houden. Aangezien de beste tweede tak nog altijd een goede eerste tak is, ligt verbetering van de marge in de melkveehouderij voor de hand. De explosieve groei van deelname aan allerlei initiatieven om melk te produceren voor exclusieve markten, met een daarbij behorende hogere melkprijs, is hier een gevolg van.

Recent onderzoek in opdracht van LTO melkveehouderij toont aan dat leveren voor bijzondere melkstromen lonend is. Ten opzichte van de basisprijs wordt gemiddeld al € 0,70 per 100 kg melk meer betaald. Vooral programma’s als biologisch, Planet Proof, Beter Leven en AH-concept zijn lonend. Zo ook deelname aan weidegang. Al spelen hierbij ook andere factoren dan alleen financiële een rol.

Echter niet iedereen is overtuigd van de meerwaarde van de programma’s. Regelmatig is de indruk dat zuivelondernemingen de toeslagen betalen met kortingen op de basisprijs. De welbekende sigaar uit eigen doos.

Een hogere opbrengstprijs zegt nog niets over de marge. De productiekosten in Nederland liggen hoog en nemen nog steeds toe. En in tegenstelling tot het verleden is schaalvergroting om de marge op peil te houden moeilijk zo niet onmogelijk. Productie van  programma melk kan een wezenlijke bijdrage leveren aan het vergroten van de marge. Om deze afweging te maken moet allereerst de kritieke opbrengstprijs in beeld zijn. En vervolgens dient helder te zijn wat de meerkosten en extra opbrengsten zijn.

En als het een sigaar uit eigen doos is? Voor de individuele melkveehouder is dit om het even. Gewoon afwegen of de hogere opbrengst opweegt tegen de meerkosten. Is het resultaat positief dan staat niets deelname in de weg. Uiteindelijk telt het saldo / bedrijfsresultaat.

Als die sigaar dan toch op moet – dan kan je er net zo goed zelf van genieten …

 

Delen: