Milieu-investeringsaftrek of energie-investeringsaftrek, je zou het zomaar mis kunnen lopen

Bent u ondernemer en wilt u fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken? Dat kan met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Met de Energie-Investeringsaftrek (EIA) kunt u een belastingvoordeel krijgen als u investeert in duurzame en/of energiezuinige technologie en CO2-reductie in een proces. Denk bijvoorbeeld aan een elektrische auto.

Alle bedrijven die investeren in een bedrijfsmiddel die op de milieulijst (MIA/Vamil) of op de energielijst 2020 (EIA) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland staat, kunnen profiteren. Het maakt niet uit in welke sector u actief bent.

Wat levert de MIA/Vamil/EIA op?

  1. Met de MIA profiteert u van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Die aftrek komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek.
  2. Met de Vamil kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een tijdstip dat u zelf bepaalt en levert een liquiditeit- en rentevoordeel op.
  3. Met de EIA profiteert u van een extra investeringsaftrek . Het gemiddelde netto-voordeel van de Energie Investeringsaftrek is 11% van de investering voor vennootschappen zoals BV’s. Doet u de investering als eenmanszaak, VOF of maatschap, dan kunt u de EIA verrekenen met de inkomstenbelasting. Het voordeel bedraagt dan doorgaans zo’n 22%.

Maar…  welke voorwaarden zijn eraan verbonden?

De investering die u doet moet zijn opgenomen op de milieulijst (MIA/Vamil) of op de energielijst (EIA). Jaarlijks wordt een nieuwe lijst uitgebracht.

U vraagt de MIA/Vamil/EIA aan op mijn.rvo.nl en wel binnen de gestelde termijnen.

Er gelden meldingstermijnen, te weten twee soorten kosten die onderscheiden kunnen worden: de aanschafkosten en de voortbrengingskosten. Hiervoor gelden verschillende termijnen.

Aanschafkosten

De aanschafkosten zijn de kosten voor de aanschaf van het bedrijfsmiddel. Deze kosten moet u melden binnen 3 maanden nadat u de koopovereenkomst heeft gesloten. Dit is het moment waarop u kunt bepalen wat u heeft gekocht tegen welke prijs.

Het volgende belangrijke aandachtpunt geldt: Ga altijd uit van de datum van de koopovereenkomst en dus niet van de offerte-, factuur- of betaaldatum. Als u de aanvraag te laat doet, loopt u het fiscale voordeel mis.

Voortbrengingskosten

De voortbrengingskosten zijn de kosten voor de inzet van eigen personeel, voor materialen uit eigen magazijn en voor werkzaamheden die onder uw regie worden uitgevoerd door derden. Deze kosten meldt u binnen 3 maanden na het einde van elk kalenderkwartaal waarin u de voortbrengingskosten heeft gemaakt. Dit geldt niet als u het bedrijfsmiddel in de loop van het kalenderkwartaal in gebruik neemt. In dat geval moet u de voortbrengingskosten al binnen 3 maanden na de datum van ingebruikname melden.

Voor de aanvraag van MIA/Vamil/EIA heeft u eHerkenning niveau 1 nodig. Ook wij kunnen de aanvraag voor u indienen en ondersteunen u daarin graag.

Delen: