Laat geen kansen liggen! Fiscaal voordeel met EIA en MIA

Onlangs zijn de nieuwe regelingen voor Energie Investeringsaftrek (EIA) en Milieu Investeringsaftrek (MIA) gepubliceerd. Met deze regelingen wil de overheid het bedrijfsleven stimuleren om te investeren in energiebesparing, duurzame energie en milieuvriendelijke technieken.

Gaat u in 2018 bouwen met een duurzaamheidslabel of gaat u juist uw gebouw onderhouden of renoveren? Of bent u van plan om te investeren in gebouwinstallaties of zaken als verlichting of regeltechniek? Op de gepubliceerde lijsten staan subsidiabele mogelijkheden variërend van gebruik duurzaam hout en beton tot hr-glas, verbetering isolatie bestaande gebouwen en bufferen en afvoeren regenwater. Maar ook zaken als zonnecollectoren, warmtepompen, emissie arme ketels, kachels gestookt op biomassa en led verlichting leiden tot een extra aftrekpost voor uw aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Ook voor de agrarische sector biedt EIA en MIA volop kansen. Naast investeringen in gebouwen en erf (waaronder maatlat duurzame veehouderijstallen en emissiearm erf) komen tevens nog diverse investeringen in installaties voor de regelingen in aanmerking. Voorbeelden zijn automatische ruwvoersystemen, milieuvriendelijke machines, emissiearme en houtgestookte ketels, warmteterugwinningssystemen, ledverlichting, energie-efficiënte melkkoeling en toerenterugmelding vacuümpomp melkinstallatie.

De lijsten bieden een scala aan mogelijkheden. Maak hiervan gebruik en laat de fiscus “meebetalen” aan uw investering. Bespreek uw investeringsplannen tijdig met uw adviseur en neem kennis van de mogelijkheden. Wellicht is met een kleine wijziging van uw plannen een groot fiscaal voordeel te behalen.

Houd hiernaast rekening met het volgende. Om voor de regeling in aanmerking te komen dient u de investeringsverplichting in 2018 aan te gegaan en tijdig te melden bij RVO. Tijdig is binnen drie maand na aanschaf / tekenen koopovereenkomst of in geval van voortbrengingskosten binnen drie maand na kalenderkwartaal waarin u voortbrengingskosten maakt of het bedrijfsmiddel in gebruik neemt. En tijdig is bij RVO echt tijdig! Bij niet voldoen aan deze voorwaarde vervalt uw recht op EIA en MIA!

Delen: