Laat geen kansen liggen! Fiscaal voordeel met EIA en MIA.

Onlangs zijn de nieuwe regelingen voor Energie Investeringsaftrek (EIA) en Milieu Investeringsaftrek (MIA) gepubliceerd. Met deze regelingen wil de overheid het bedrijfsleven stimuleren om te investeren in energiebesparing, duurzame energie en milieuvriendelijke technieken.

Gaat u in 2021 bouwen met een duurzaamheidslabel of gaat u juist uw gebouw onderhouden of renoveren? Of bent u van plan om te investeren in gebouwinstallaties of zaken als verlichting of regeltechniek? Op de gepubliceerde lijsten staan subsidiabele mogelijkheden variërend van maatlatstallen duurzame veehouderij tot elektrische auto’s en  insectenkweeksystemen. De lijsten worden elk jaar geactualiseerd en zo zijn er op de milieulijst in 2021 ruim 50 nieuwe bedrijfsmiddelen opgenomen. Maar er zijn ook ruim 30 bedrijfsmiddelen die in 2020 nog voor aftrek in aanmerking kwamen van de lijst verdwenen.

Binnen de Milieu-investeringsaftrek blijven de percentages in 2021 ongewijzigd. Een investering of bedrijfsmiddel komt – afhankelijk van de categorie – in aanmerking voor 13,5%, 27% of 36% investeringsaftrek. Door de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) kan hiernaast ook in 2021 tot 75% van de milieu-investeringen worden afgeschreven. Een investering in een bedrijfsmiddel van de EIA lijst komt in aanmerking voor 45,5% investeringsaftrek.

Ook voor de agrarische sector biedt EIA en MIA volop kansen. In 2021 is er fiscaal voordeel mogelijk voor investeringen in Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)-stallen en staltechnieken, Groen Label Kassen en glastuinbouwtechnieken, precisielandbouw, eiwittransitie, kringlooplandbouw, emissiearme erven en milieuvriendelijke mobiele machines.

De lijsten bieden een scala aan mogelijkheden. Maak hiervan gebruik en laat de fiscus “meebetalen” aan uw investering. Bespreek uw investeringsplannen tijdig met uw adviseur en neem kennis van de mogelijkheden. Wellicht is met een kleine wijziging van uw plannen een groot fiscaal voordeel te behalen.

Houd hiernaast rekening met het volgende. Om voor de regeling in aanmerking te komen dient u de investeringsverplichting in 2021 aan te gegaan en tijdig te melden bij RVO. Voor investeringen in de agrarische sector gelden hiernaast ten aanzien van de maximaal te verlenen staatssteun een aantal aanvullende voorwaarden.

Tijdig is binnen drie maand na aanschaf / tekenen koopovereenkomst of in geval van voortbrengingskosten binnen drie maand na kalenderkwartaal waarin u voortbrengingskosten maakt of het bedrijfsmiddel in gebruik neemt. En tijdig is bij RVO echt tijdig! Bij niet voldoen aan deze voorwaarde vervalt  uw recht EIA en MIA!

 

 

Delen: