Kleine ondernemersregeling

Een ondernemer kan voor de omzetbelasting in aanmerking komen voor de kleine ondernemersregeling (KOR). Dit houdt in dat wanneer een ondernemer in een jaar minder dan €1.883 BTW af moet dragen aan de belastingdienst, hij/zij in aanmerking komt voor een belastingvermindering. Wanneer er in een jaar minder dan € 1.345 aan BTW betaald moet worden aan de belastingdienst, hoeft u helemaal geen BTW af te dragen. Vanaf 2020 is deze regeling gemoderniseerd. In deze blog brengen wij u op de hoogte van de wijzigingen.

Omzetgrens

In de nieuwe KOR wordt er niet meer gekeken naar de af te dragen omzetbelasting per jaar, maar naar de omzet. Wanneer u verwacht onder de omzetgrens van € 20.000 te blijven, kunt u vanaf 1 januari 2020 kiezen voor een vrijstelling van BTW. Dit houdt in dat u:

  • Geen aangiften omzetbelasting meer hoeft te doen;
  • Geen BTW in rekening brengt en vermeld op uw facturen;
  • Geen BTW mag terug vragen van de belastingdienst.

De regeling is optioneel, dus u kunt zelf beslissen of het voor u voordelig is de regeling toe te passen. Zo ja, dan moet u dit uiterlijk op 20 november 2019 aan de Belastingdienst hebben doorgegeven. De nieuwe regeling geldt ook voor rechtspersonen zoals een stichting, vereniging en B.V.

Herziening

Vanaf 1 juni 2019 kunt u, wanneer u verwacht onder omzetgrens van € 20.000 te blijven, voor boekjaar 2020 kiezen voor de kleine ondernemersregeling. Dit hoeft echter niet altijd voordelig te zijn. Zo zal de omzetbelasting die u betaalt op een grote investering niet meer terug gevraagd kunnen worden bij de belastingdienst. Ook heeft deze keuze gevolgen voor de eerder afgetrokken investeringen op roerende zaken (vijf jaar) en onroerende zaken (10 jaar). Op de investeringen die die in de afgelopen jaar hebben plaatsgevonden kan een herziening moeten plaatsvinden.

Keuze voor drie jaren

De keuze voor de toepassing van de nieuwe kleine ondernemersregeling geldt voor minimaal drie jaar, tenzij de drempel wordt overschreden. Als de omzet in een jaar hoger is dan het drempelbedrag van € 20.000, bent u vanaf dat moment verplicht BTW in rekening te brengen bij uw klanten. Op dat moment heeft u echter ook weer recht op vooraftrek van de BTW.

Uw keuze

Of de nieuwe ondernemersregeling ook bij u toegepast kan worden en wat de gevolgen zijn is voor iedere ondernemer verschillend. Wij bespreken graag met u persoonlijk wat in uw situatie de beste keuze is. Stap gerust bij ons binnen!

Delen: