Kennisbank

 

Dubieuze debiteuren

Dubieuze debiteuren

Bijna elke ondernemer heeft wel afnemers/debiteuren die te laat of helemaal niet of maar gedeeltelijk de ontvangen facturen van de ondernemer betalen, de zogenaamde dubieuze debiteuren. Als de accountant de jaarrekening van de onderneming maakt, houdt hij of zij dan ook met het bovenstaande rekening bij het vaststellen van de hoogte van deze balanspost, derhalve […]
Posted in Blog, MKB
Geen reacties
Afschaffing  Btw landbouwregeling

Afschaffing Btw landbouwregeling

Zoals tijdens Prinsjesdag 2016 al is aangekondigd en nogmaals is herhaald op Prinsjesdag 2017 wordt de landbouwregeling voor de omzetbelasting (btw) afgeschaft per 1 januari 2018. Alhoewel dit voornemen pas definitief is na goedkeuring door de Tweede  en Eerste Kamer is de verwachting dat dit met ingang van 1 januari 2018 een feit is. Tot […]
Posted in AGRO, Blog
Geen reacties
Waarom de bevestiging bij de jaarrekening?

Waarom de bevestiging bij de jaarrekening?

Bij het samenstellen van de jaarrekening vragen wij u een ‘bevestiging bij de jaarrekening’ te ondertekenen. Maar wat houdt zo’n bevestiging eigenlijk in en waarom moet u die tekenen? Om antwoord te geven op deze vragen, krijgt u hierbij extra toelichting op de bevestiging die u afgeeft. Regelgeving In het burgerlijk wetboek staat de verplichting […]
Posted in Blog, MKB
Geen reacties
De ondernemer en zijn pensioen

De ondernemer en zijn pensioen

Misschien bent u één van de ondernemers die zegt: “de zaak is mijn pensioen.” De opbrengst van de verkoop van de onderneming is bestemd voor de financiering van de oudedag. De vraag is echter of de onderneming voldoende zal opbrengen. Verder is het zinvol stil te staan bij zakelijke risico’s die een bedreiging kunnen vormen […]
Fosfaatrechten: stof tot nadenken

Fosfaatrechten: stof tot nadenken

Bijna drie jaar na het einde van de melkquotering wordt u vanaf volgend jaar geconfronteerd met een nieuw stelsel van productierechten. Invoering van fosfaatrechten melkvee, uitgedrukt in kilogrammen fosfaat. De datum staat vast en nu is ook de korting op de fosfaatrechten bekend. Tijd om uw strategie te gaan bepalen. Terugkopen of met minder vee […]
Posted in AGRO, Blog
Geen reacties
Fiscale aspecten van een testament

Fiscale aspecten van een testament

Naast de civielrechtelijke aspecten van een testament, derhalve de juridische gevolgen  voor de erfgenamen, meestal de langstlevende partner en kinderen zijn de fiscale aspecten van een testament vaak belangrijk voor de erfgenamen. Immers een lagere belastingafdracht betekent een hogere te ontvangen erfenis. Over enkele van deze fiscale aspecten gaat deze blog. Moderne testamenten zijn afgestemd […]
Asbestsanering: tijd voor actie

Asbestsanering: tijd voor actie

In 2024 moeten alle asbestdaken gesaneerd zijn. Dit lijkt nog ver weg maar is een enorme opgave gezien de 90 miljoen vierkante meter asbest dat nog op agrarische daken ligt. Al veel ondernemers hebben, vooruitlopend op het verbod, al asbestdaken gesaneerd of beschikken over een uitgewerkt saneringsplan. Anderen wachten nog af. Wachten op …? Momenteel […]
Posted on
Posted in AGRO, Blog
Geen reacties
(Lente)kriebels

(Lente)kriebels

Iedereen krijgt ze en bijna iedereen wordt er vrolijk van. Lentekriebels zijn voor veel van ons de bevestiging dat het voorjaar is begonnen. Mensen krijgen nieuwe energie door het zonlicht en ze willen weer naar buiten. De donkere winterdagen zijn op slag vergeten. Voor jou als ondernemer betekent het waarschijnlijk ook dat je de administratie […]
De cijferman m/v

De cijferman m/v

Regelmatig krijgen wij als accountant de onbewuste vraag wat wij nou eigenlijk doen. Een hele redelijke vraag. Want je hebt vaak een voorstelling van een beroep zonder precies te weten wat het inhoudt. Zo zal bijvoorbeeld een automonteur veel meer doen dan alleen met de motorkap open naar de motor kijken en een bouwvakker veel […]
Posted on
Posted in Blog
Geen reacties
Uitfasering pensioen eigen beheer bij uw BV

Uitfasering pensioen eigen beheer bij uw BV

Per 1 april 2017 geldt de wet uitfasering pensioen in eigen beheer. Uw BV heeft in het verleden aan u pensioen toegezegd en houdt dit in eigen beheer. Door middel van pensioen in eigen beheer heeft de BV jaarlijks een aftrekpost. De uitkeringen die de BV in de toekomst doet, zijn bij u belast met […]