Ken uw risico’s. Heeft u meer dan 40 uur per week medewerkers aan het werk?

Ken uw risico’s. Heeft u meer dan 40 uur per week medewerkers aan het werk? Dan moet u in bezit zijn van een risico-inventarisatie en –evaluatie opstellen (RI&E)

Wanneer moet u een RI&E hebben?Om risico’s op ongelukken en werkstress te voorkomen, moet iedere werkgever een risico-inventarisatie en –evaluatie opstellen. Deze verplichting vloeit voort uit de Arbeidsomstandigheden wet en is divers, namelijk afhankelijk van de omvang van de werkgever. Zie onderstaand schema:

Omvang werkgever RI&E Aanvullende eisen
≤ 40 uur per week Niet verplicht Wel een checklist gezondheidsrisico’s
> 40 uur per week tot < 25 medewerkers Mag de werkgever zelf invullen
≥ 25 medewerkers Mag worden ingevuld door uw preventiemedewerker Moet worden getoetst voor een arbodienst of arbeidsdeskundige

Wat houdt een RI&E in?

Omdat in alle werksituaties risico’s aanwezig zijn, moet een werkgever deze inventariseren en in kaart brengen.

Denk bij risico’s aan gevaarlijke machines, werken met gevaarlijke stoffen, confrontaties met agressie of geweld, beeldschermwerk of werkdruk. Dit alles kan ertoe leiden dat uw werknemer ziek thuis komt te zitten, hetgeen u als goed werkgever zoveel als mogelijk wilt voorkomen.

Het maken van een risico-inventarisatie en –evaluatie is veelal niet moeilijk, maar kost wel tijd. Voor veel branches is een online RI&E beschikbaar. Hierin vindt u de relevante risico’s en oplossingen in uw branche. De tool helpt u om:

  • Risico’s te inventariseren.
  • Risico’s te evalueren.
  • Naar aanleiding daarvan een plan van aanpak op te stellen.

Hoe gaat dit in zijn werk?
Zowel de fysieke risico’s als emotionele risico’s brengt u in kaart. Ook de organisatie van het werk en de veiligheid van de werkplek en het bedrijf. De RI&E ondersteunt u in het maken van de keuzes in weke volgorde van belangrijkheid uw risico’s verkleint en welke maatregelen u hiervoor treft. In het plan van aanpak legt u vast wie met de uitvoering wordt belast, wanneer dit gaat plaats vinden en welke kosten hiermee gemoeid zijn.

Ga naar www.rie.nl of ga naar uw brancheorganisatie. Als u ons hierin een ondersteunende rol wilt laten verzorgen, schroom dan niet met ons contact op te nemen en vraag naar Marga Warris, m.warris@aarnink-aa.nl.

Delen: