Inschatten van uw inkomen over 2021. Bent u er klaar voor?

Door Corona is het beeld van inkomenszekerheid wel veranderd. Een aantal branches is stil komen te staan en van ondernemers, in alle sectoren, wordt meer gevraagd dan ooit. Sommige ondernemers hebben hun bedrijfsvoering radicaal moeten wijzigen, denk aan de horeca die veel is gaan werken vanuit de “to-go”-gedachte, waarbij online bestellen en bezorgen of ophalen het uitgangspunt is. Ook de tandartsen moeten nog meer aandacht besteden aan de uitvoering van hygiëneprotocollen en hun best doen door goede planning de wachtruimte zo leeg mogelijk te houden. Enkele voorbeelden, maar we kunnen nog legio andere benoemen.

Iedereen kan zich het moment van de eerste lockdown op zondag 15 maart 18.00 uur waarschijnlijk nog wel herinneren. Eet- en drinkgelegenheden gingen dicht, scholen en kinderdagverblijven sloten.

In de daarop volgende dagen kwamen veel vragen bij ons binnen van velerlei aard. Van vragen over de diverse tegemoetkomingen, uitstel van betalingen tot aanpassing van belastingaanslagen. Op veler verzoek zijn voorlopige aanslagen over 2020 naar beneden bijgesteld.

Daarin schuilt natuurlijk het risico dat de voorlopige aanslag over 2021 straks ook lager, misschien wel te laag wordt vastgesteld. Voor ons reden om na te gaan of de belastingdienst en onze software er al klaar voor is om uw inkomensopgave voor 2021 voor u in te dienen. En dat zijn ze. En wij dus ook.

Wij kunnen reeds nu een verzoek tot aanpassing van de aanslagen 2021 voor u indienen, zodat uw aanslagen op het juiste niveau worden vastgesteld. Zodoende kunnen wij ervoor zorgen dat uw maandelijkse betalingen van belastingen goed gespreid over 2021 kunnen plaatsvinden.

Let op: indien de verlaging van de voorlopige aanslag 2020 achteraf onterecht blijkt te zijn brengt de belastingdienst vanaf medio 2021 belastingrente in rekening. Deze bedraagt 4% zowel voor de inkomsten- als vennootschapsbelasting. Bij de vennootschapsbelasting is deze normaal gesproken 8% maar is nu tijdelijk verlaagd naar 4% tot eind 2021. Wij adviseren u uiterlijk voor 15 april een aanvullende voorlopige aanslag te laten opleggen indien u denkt bij te moeten betalen.

Graag nodigen wij u uit om met ons in contact te treden over de hoogte van uw aanslagen. Wij kunnen samen met u de hoogte van uw inkomen inschatten.

 

 

Delen: