Hoe werkt werktijdverkorting?

Als uw onderneming te lijden heeft onder het coronavirus en u in de komende 2 tot 24 weken tenminste 20% voor uw vaste medewerkers, kunt u, net als dat al is aangekondigd door KLM, een beroep doen op de WW-regeling voor werktijdverkorting.

Het huidige coronavirus valt niet onder het normale ondernemersrisico. In deze bijzondere omstandigheden heeft u misschien tijdelijk onvoldoende werk in uw bedrijf voor al uw werknemers. Dan kunnen uw werknemers, voor wie dit geldt, mogelijk een WW-uitkering wegens werktijdverkorting krijgen. Hiervoor vraagt u eerst een vergunning voor werktijdverkorting aan.

Vergunning werktijdverkorting aanvragen

Een vergunning voor werktijdverkorting vraagt u aan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). U moet in ieder geval voldoen aan de voorwaarden:

  • uw bedrijf is getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt;
  • u verwacht voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 kalenderweken minstens 20% minder werk.

Een ontheffing wordt in principe verleend vanaf de datum waarop de aanvraag voor werktijdverkorting is ingediend. De vergunning geldt maximaal 6 weken.

Een vergunning wordt in ieder geval niet verstrekt:

  • over de perioden voorafgaand aan de datum waarop de aanvraag voor ontheffing bij het ministerie is ontvangen;
  • voor zover het aantal personeelsleden niet op de voor het bedrijf redelijk te verwachte behoefte is afgestemd;
  • indien de vermindering van werkzaamheden samenhangt met een werkstaking.

Geen werktijdverkorting voor oproepkrachten en uitzendkrachten

U kunt werktijdverkorting aanvragen voor werknemers waarvoor u een loondoorbetalingsplicht heeft. Voor oproepkrachten met een nul-urencontract en uitzendkrachten kunt u geen werktijdverkorting aanvragen.

Geen werktijdverkorting voor zelfstandigen zonder personeel

Als ZZP’er kunt u geen beroep doen op werktijdverkorting. U kunt wel een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Daarvoor gelden bijzondere eisen, ondermeer dat u geen lening meer kunt krijgen van uw bank.

Kunnen wij u ondersteunen bij het indienen van uw aanvraag? Neem contact op met Marga Warris van ons kantoor, m.warris@aarnink-aa.nl

Verlenging vergunning

Is er na afloop van uw vergunning nog geen verbetering in uw bedrijf? Dan kunt u verlenging van de vergunning aanvragen. De werktijdverkorting mag in totaal maximaal 24 weken duren.

TIP: De vergunning vraagt u vooraf aan, dus wacht niet totdat u aantoonbaar 20% of meer arbeidsuren over heeft

Delen: