Kennisbank

Home Nieuws Het belang van een juiste SBI code

Het belang van een juiste SBI code

Als een onderneming wordt gestart, wordt deze door u als ondernemer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Aan u wordt op dat moment gevraagd om te omschrijven met welke activiteiten uw onderneming zich bezig gaat houden en aan de hand daarvan bepaalt de Kamer van Koophandel welke SBI code voor uw bedrijf geldt. De SBI code bestaat uit 4 of 5 cijfers en geeft aan wat de activiteit van een bedrijf is. De belangrijkste activiteit wordt geregistreerd als hoofdactiviteit.

Uitleg over de SBI codes inhoudelijk

De Standaard Bedrijfsindeling (SBI) is een hiërarchische indeling van economische activiteiten die het CBS onder meer gebruikt om bedrijfseenheden in te delen naar hun hoofdactiviteit. De SBI kent vijf niveaus.

De eerste vier cijfers van de SBI zijn, op enkele uitzonderingen na, gelijk aan de Europese NACE Rev 2. Op het niveau van de afdelingen, aangegeven door twee cijfers, stemmen SBI 2008 en NACE Rev 2 overeen met de ISIC Rev 4 (wereldniveau). Het 5e cijfer is een nadere Nederlandse verbijzondering.

Wat is voor u als ondernemer van belang?

Altijd is het van belang om bij wijziging van uw activiteiten uw SBI code te wijzigen bij de Kamer van Koophandel.

Waarvoor kan uw SBI-code ondermeer worden gebruikt?

  • De sectorcode indeling bij de belastingdienst als uw onderneming personeel aan gaat nemen.
  • De controle door pensioenfondsen of u onder de verplichte werkingssfeer van hun pensioenfonds valt.

Wat is in de afgelopen periode daaraan toegevoegd?

  • De SBI-code is bepalend voor het in aanmerking komen aan overheidstegemoetkomingen zoals de tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) en de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL).
  • Ook in de subsidieregeling praktijkleren is vanaf schooljaar 2019-2020 sprake van een extra subsidie voor bbl-leerplek sectoren landbouw, horeca en recreatie. Aan de hand van uw SBI-code (hoofdactiviteit) wordt nagegaan of uw onderneming in deze sector werkzaam is.

Vergeet uiteraard niet uw post- of vestigingsadres aan te laten passen als sprake is van verhuizing.

Meer dan ooit reden voor u om uw inschrijving in het handelsregister periodiek te controleren en indien nodig aan te laten passen. Indien u samen met ons na wilt gaan of uw inschrijving nog correct is, vragen wij u contact met ons op nemen.

 

Bron: Fri, 04 Sep 2020 12:08:34 +0100

Delen:

Het belang van een juiste SBI code

Als een onderneming wordt gestart, wordt deze door u als ondernemer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Aan u wordt op dat moment gevraagd om te omschrijven met welke activiteiten uw onderneming zich bezig gaat houden en aan de hand daarvan bepaalt de Kamer van Koophandel welke SBI code voor uw bedrijf geldt. De SBI code bestaat uit 4 of 5 cijfers en geeft aan wat de activiteit van een bedrijf is. De belangrijkste activiteit wordt geregistreerd als hoofdactiviteit.

Uitleg over de SBI codes inhoudelijk

De Standaard Bedrijfsindeling (SBI) is een hiërarchische indeling van economische activiteiten die het CBS onder meer gebruikt om bedrijfseenheden in te delen naar hun hoofdactiviteit. De SBI kent vijf niveaus.

De eerste vier cijfers van de SBI zijn, op enkele uitzonderingen na, gelijk aan de Europese NACE Rev 2. Op het niveau van de afdelingen, aangegeven door twee cijfers, stemmen SBI 2008 en NACE Rev 2 overeen met de ISIC Rev 4 (wereldniveau). Het 5e cijfer is een nadere Nederlandse verbijzondering.

Wat is voor u als ondernemer van belang?

Altijd is het van belang om bij wijziging van uw activiteiten uw SBI code te wijzigen bij de Kamer van Koophandel.

Waarvoor kan uw SBI-code ondermeer worden gebruikt?

  • De sectorcode indeling bij de belastingdienst als uw onderneming personeel aan gaat nemen.
  • De controle door pensioenfondsen of u onder de verplichte werkingssfeer van hun pensioenfonds valt.

Wat is in de afgelopen periode daaraan toegevoegd?

  • De SBI-code is bepalend voor het in aanmerking komen aan overheidstegemoetkomingen zoals de tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) en de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL).
  • Ook in de subsidieregeling praktijkleren is vanaf schooljaar 2019-2020 sprake van een extra subsidie voor bbl-leerplek sectoren landbouw, horeca en recreatie. Aan de hand van uw SBI-code (hoofdactiviteit) wordt nagegaan of uw onderneming in deze sector werkzaam is.

Vergeet uiteraard niet uw post- of vestigingsadres aan te laten passen als sprake is van verhuizing.

Meer dan ooit reden voor u om uw inschrijving in het handelsregister periodiek te controleren en indien nodig aan te laten passen. Indien u samen met ons na wilt gaan of uw inschrijving nog correct is, vragen wij u contact met ons op nemen.