Kennisbank

Home Nieuws Heeft u personeel, vergeet dan niet een RI&E met plan van aanpak op te stellen!

Heeft u personeel, vergeet dan niet een RI&E met plan van aanpak op te stellen!

Wat is een RI&E?

RI&E is een afkorting van Risico-inventarisatie en –evaluatie. Dit is een voor werkgevers verplicht middel om de gezondheid en veiligheid in het bedrijf te bevorderen. Met een RI&E brengt u alle arbeidsrisico’s in kaart, en kunt u deze gericht aanpakken. Dit kan leiden tot minder verzuim, efficiënter werken en gemotiveerde werknemers. Het is een onmisbaar instrument om uw werknemers gezond, veilig en met plezier aan het werk te houden. En zodoende ook flink te besparen op uw bedrijfskosten.

In een bijbehorend plan van aanpak legt u vast welke maatregelen u neemt om deze risico's aan te pakken. Hierin geeft u ook aan binnen welke termijn de maatregelen genomen worden.

Voor wie geldt de verplichting?

De verplichting tot het opstellen van een RI&E geldt voor iedere werkgever ongeacht de omvang van het bedrijf. Naast het opstellen van de RI&E is een werkgever ook verplicht een plan van aanpak op te stellen.

De kleinere bedrijven, die voor maximaal 40 uur per week personeel in dienst hebben (alle werknemers bij elkaar opgeteld), kunnen ook gebruik maken van de ‘Checklist Gezondheidsrisico’s’.

De wet verplicht in de meeste gevallen dat uw RI&E door een gecertificeerde arbodienst/ deskundige getoetst wordt. Dit is sowieso het geval als uw bedrijf meer dan 25 werknemers in dienst heeft.

Wat als u niet heeft voldaan aan de verplichtingen?

Als u niet aan uw wettelijke verplichtingen heeft voldaan, kunt u in problemen komen bij het verkrijgen van een uitkering door uw ziekteverzuimverzekering. Een aantal verzekeraars stellen zich op het standpunt dat als u de gezondheidsrisico’s van uw werknemer niet in kaart wilt brengen en geen plan wilt opstellen om de risico’s te beperken, uw organisatie geen uitkering ontvangt uit de ziekteverzuimverzekering.

Ook is het mogelijk dat de Inspectie SZW u komt bezoeken en aan uw bedrijf een boete oplegt. Als sprake is van een bedrijfsongeval kan er naar de RI&E worden gevraagd.  De Inspectie SZW heeft controles aangekondigd bij rundvee bedrijven, omdat zij van mening is dat het aantal ongevallen in de agrarische sector zorgwekkend hoog is.

Heeft een werkgever nog meer verplichtingen?

Ja, een werkgever moet ook een basiscontract hebben met een arbodienst of bedrijfsarts. In de praktijk is een contract met een verzuimverzekeraar waarbij een arbodienst in het pakket zit, zeer gebruikelijk.

Het steunpunt RI&E heeft het volgende schema opgesteld en stimuleert het ontwikkelen en implementeren van branche RI&E-instrumenten en het vergroten van de bekendheid van die instrumenten.

 

Voor nadere informatie verwijzen wij graag door naar  https://www.rie.nl/voor-bedrijven/bent-u-rie-plichtig/

Bron: Tue, 08 Jun 2021 08:51:56 +0100

Delen:

Heeft u personeel, vergeet dan niet een RI&E met plan van aanpak op te stellen!

Wat is een RI&E?

RI&E is een afkorting van Risico-inventarisatie en –evaluatie. Dit is een voor werkgevers verplicht middel om de gezondheid en veiligheid in het bedrijf te bevorderen. Met een RI&E brengt u alle arbeidsrisico’s in kaart, en kunt u deze gericht aanpakken. Dit kan leiden tot minder verzuim, efficiënter werken en gemotiveerde werknemers. Het is een onmisbaar instrument om uw werknemers gezond, veilig en met plezier aan het werk te houden. En zodoende ook flink te besparen op uw bedrijfskosten.

In een bijbehorend plan van aanpak legt u vast welke maatregelen u neemt om deze risico’s aan te pakken. Hierin geeft u ook aan binnen welke termijn de maatregelen genomen worden.

Voor wie geldt de verplichting?

De verplichting tot het opstellen van een RI&E geldt voor iedere werkgever ongeacht de omvang van het bedrijf. Naast het opstellen van de RI&E is een werkgever ook verplicht een plan van aanpak op te stellen.

De kleinere bedrijven, die voor maximaal 40 uur per week personeel in dienst hebben (alle werknemers bij elkaar opgeteld), kunnen ook gebruik maken van de ‘Checklist Gezondheidsrisico’s’.

De wet verplicht in de meeste gevallen dat uw RI&E door een gecertificeerde arbodienst/ deskundige getoetst wordt. Dit is sowieso het geval als uw bedrijf meer dan 25 werknemers in dienst heeft.

Wat als u niet heeft voldaan aan de verplichtingen?

Als u niet aan uw wettelijke verplichtingen heeft voldaan, kunt u in problemen komen bij het verkrijgen van een uitkering door uw ziekteverzuimverzekering. Een aantal verzekeraars stellen zich op het standpunt dat als u de gezondheidsrisico’s van uw werknemer niet in kaart wilt brengen en geen plan wilt opstellen om de risico’s te beperken, uw organisatie geen uitkering ontvangt uit de ziekteverzuimverzekering.

Ook is het mogelijk dat de Inspectie SZW u komt bezoeken en aan uw bedrijf een boete oplegt. Als sprake is van een bedrijfsongeval kan er naar de RI&E worden gevraagd.  De Inspectie SZW heeft controles aangekondigd bij rundvee bedrijven, omdat zij van mening is dat het aantal ongevallen in de agrarische sector zorgwekkend hoog is.

Heeft een werkgever nog meer verplichtingen?

Ja, een werkgever moet ook een basiscontract hebben met een arbodienst of bedrijfsarts. In de praktijk is een contract met een verzuimverzekeraar waarbij een arbodienst in het pakket zit, zeer gebruikelijk.

Het steunpunt RI&E heeft het volgende schema opgesteld en stimuleert het ontwikkelen en implementeren van branche RI&E-instrumenten en het vergroten van de bekendheid van die instrumenten.

Voor nadere informatie verwijzen wij graag door naar  https://www.rie.nl/voor-bedrijven/bent-u-rie-plichtig/