Kennisbank

Home Nieuws Een derdenverklaring wat houdt dat in?

Een derdenverklaring wat houdt dat in?

Bij het verstrekken van de subsidies op grond van de Eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW 1), heeft UWV aangekondigd dat de snelle bevoorschotting gepaard zou gaan met controles rondom de definitieve vaststelling van de subsidie. Een belangrijke rol in dit vaststellingsproces is weggelegd voor accountants, adviseurs en andere daartoe aangewezen organisaties.

Bij het vaststellingsverzoek zijn drie situaties te onderscheiden:

Situatie 1
Uw onderneming heeft een voorschot ontvangen dat € 20.000 of lager is én de definitieve toegekende subsidie is niet hoger dan € 25.000. In dat geval hoeft uw onderneming geen enkele verklaring te overleggen. Let op: u kunt wel gecontroleerd worden door het UWV. Er wordt namelijk risicogericht onderzoek gedaan. Zorg dus dat u uw administratie goed op orde heeft!

Situatie 2
Uw onderneming heeft een voorschot ontvangen van meer dan € 20.000, maar minder dan

€ 100.000 én de uiteindelijke toegekende subsidie is meer dan € 25.000, maar minder dan

 € 125.000. De onderneming moet dan een zogenaamde “derdenverklaring” overleggen. Deze derdenverklaring kan worden afgegeven door een accountant, administratiekantoor of een belasting- of financieel adviseur. In deze derdenverklaring bevestigt de hiervoor genoemde persoon dat uit de administratie blijkt dat de in het vaststellingsverzoek gemelde omzetdaling zich daadwerkelijk heeft voorgedaan. Het werk dat deze derde hiervoor moet verrichten en het tijdsbeslag dat hiermee gepaard gaat, betreffen met name werkzaamheden die gericht zijn op onderzoek of er niet met omzet uit de NOW periode is ‘gesleept’ naar een ‘niet NOW-periode’.

 

Tevens moet onderzocht worden of er nog nieuwe omzet is ontstaan door het opstarten van nieuwe activiteiten. Dit kan beiden leiden tot vrij gedetailleerd onderzoek waar, ondanks dat het UWV dit wellicht niet zo bedoelt heeft,  de nodige tijd in gaat zitten voor de derde deskundige. Aan de hand van gedetailleerde informatie (verkoopfacturen, pakbonnen, bankafschriften, urenstaten etc.) welke u moet aanleveren bij de derde deskundige moet de derde deskundige aan het UWV verklaren dat alles in orde is. Ook werkzaamheden met betrekking tot verloonde salarissen en uitbetalingen hiervan behoren tot het pakket werkzaamheden van de te verstrekken derdenverklaring. Als laatste moet er onderzocht worden of er nog andere baten zijn ontvangen door het bedrijf welke onder het omzetbegrip vallen van de NOW.

Voor een volledig overzicht:

Op de website https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/documenten/publicaties/2020/09/30/derdenverklaring kunt u lezen welke werkzaamheden van ons, als de mogelijk door u benaderde derde, worden verwacht.

Situatie 3
Wanneer uw onderneming meer dan € 100.000 aan voorschot en/of een uiteindelijk toegekende subsidie van meer dan € 125.000 heeft gekregen, moet de onderneming bij het vaststellingsverzoek een zogenaamde accountantsverklaring overleggen. Dat houdt in dat een registeraccountant (RA) of een accountant-administratieconsultent (AA) een verklaring moet afgeven over de omzetdaling en mogelijk ook de loonkosten. U kunt zich voorstellen dat de daarmee gepaard gaande werkzaamheden (nog) uitgebreider zijn dan bij de derdenverklaring.

 

Bron: Thu, 10 Dec 2020 13:30:38 +0100

Delen:

Een derdenverklaring wat houdt dat in?

Bij het verstrekken van de subsidies op grond van de Eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW 1), heeft UWV aangekondigd dat de snelle bevoorschotting gepaard zou gaan met controles rondom de definitieve vaststelling van de subsidie. Een belangrijke rol in dit vaststellingsproces is weggelegd voor accountants, adviseurs en andere daartoe aangewezen organisaties.

Bij het vaststellingsverzoek zijn drie situaties te onderscheiden:

Situatie 1
Uw onderneming heeft een voorschot ontvangen dat € 20.000 of lager is én de definitieve toegekende subsidie is niet hoger dan € 25.000. In dat geval hoeft uw onderneming geen enkele verklaring te overleggen. Let op: u kunt wel gecontroleerd worden door het UWV. Er wordt namelijk risicogericht onderzoek gedaan. Zorg dus dat u uw administratie goed op orde heeft!

Situatie 2
Uw onderneming heeft een voorschot ontvangen van meer dan € 20.000, maar minder dan

€ 100.000 én de uiteindelijke toegekende subsidie is meer dan € 25.000, maar minder dan

 € 125.000. De onderneming moet dan een zogenaamde “derdenverklaring” overleggen. Deze derdenverklaring kan worden afgegeven door een accountant, administratiekantoor of een belasting- of financieel adviseur. In deze derdenverklaring bevestigt de hiervoor genoemde persoon dat uit de administratie blijkt dat de in het vaststellingsverzoek gemelde omzetdaling zich daadwerkelijk heeft voorgedaan. Het werk dat deze derde hiervoor moet verrichten en het tijdsbeslag dat hiermee gepaard gaat, betreffen met name werkzaamheden die gericht zijn op onderzoek of er niet met omzet uit de NOW periode is ‘gesleept’ naar een ‘niet NOW-periode’.

Tevens moet onderzocht worden of er nog nieuwe omzet is ontstaan door het opstarten van nieuwe activiteiten. Dit kan beiden leiden tot vrij gedetailleerd onderzoek waar, ondanks dat het UWV dit wellicht niet zo bedoelt heeft,  de nodige tijd in gaat zitten voor de derde deskundige. Aan de hand van gedetailleerde informatie (verkoopfacturen, pakbonnen, bankafschriften, urenstaten etc.) welke u moet aanleveren bij de derde deskundige moet de derde deskundige aan het UWV verklaren dat alles in orde is. Ook werkzaamheden met betrekking tot verloonde salarissen en uitbetalingen hiervan behoren tot het pakket werkzaamheden van de te verstrekken derdenverklaring. Als laatste moet er onderzocht worden of er nog andere baten zijn ontvangen door het bedrijf welke onder het omzetbegrip vallen van de NOW.

Voor een volledig overzicht:

Op de website https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/documenten/publicaties/2020/09/30/derdenverklaring kunt u lezen welke werkzaamheden van ons, als de mogelijk door u benaderde derde, worden verwacht.

Situatie 3
Wanneer uw onderneming meer dan € 100.000 aan voorschot en/of een uiteindelijk toegekende subsidie van meer dan € 125.000 heeft gekregen, moet de onderneming bij het vaststellingsverzoek een zogenaamde accountantsverklaring overleggen. Dat houdt in dat een registeraccountant (RA) of een accountant-administratieconsultent (AA) een verklaring moet afgeven over de omzetdaling en mogelijk ook de loonkosten. U kunt zich voorstellen dat de daarmee gepaard gaande werkzaamheden (nog) uitgebreider zijn dan bij de derdenverklaring.

 

Bron: Mon, 30 Nov 2020 16:14:53 +0100