E-Herkenning. Wat moeten wij ermee?

U bent gewend om ons te kunnen benaderen voor een subsidie aanvraag of het raadplegen van het werkgeversportaal van UWV. Dit alles om ervoor te zorgen dat u kunt ondernemen.

Per 1 november aanstaande wijzigt het nodige en zijn wij genoodzaakt, door verdergaande privacywetgeving, om uw toestemming voor deze diensten anders te regelen. De oude machtiging voor inloggen op het werkgeversportaal (bijvoorbeeld voor medewerkers ziek melden bij UWV) en de papieren machtiging voor aanvragen van subsidies zoals praktijkleren en energie investeringsaftrek, zijn niet langer toereikend.

Wat is eHerkenning?

Het is een digitale sleutel voor het communiceren met (semi-)overheden, bedrijven en andere dienstverleners. U kunt eHerkenning het beste vergelijken met de DigiD. dan echter niet voor een persoon, maar voor een bedrijf.

Hoe kunt u ons machtigen?

Dat kan met een ketenmachtiging. Hiermee machtigt de bevoegd vertegenwoordiger van uw bedrijf ons (als intermediair) om namens uw bedrijf een online dienst af te nemen met eHerkenning. Wij zullen vervolgens een machtiging op naam van een of meerdere van onze medewerkers laten registreren. Zo kunnen de medewerker van de salarisafdeling bijvoorbeeld de gebruikelijke werkzaamheden voor u blijven verzorgen.

Wat kunt u van ons verwachten?

Graag ontvangen wij van u een verzoek om deel te nemen aan de ketenmachtiging. Voor het registreren van een ketenmachtiging bij KPN (de leverancier van onze eHerkenning) moeten twee formulieren worden ingevuld.

U kunt dit doen door een mail te sturen aan eherkenning@aarnink-aa.nl

KPN stuurt de door ons grotendeels ingevulde aanvraag door naar uw bedrijf. U vult de laatste gegevens in en stuurt het door de bevoegd vertegenwoordig ondertekende formulier terug naar KPN.Wij zullen dan de formulieren invullen en de benodigde uittreksels van de Kamer van Koophandel van ons kantoor en uw bedrijf downloaden. De uittreksels mogen niet ouder zijn dan 14 dagen, dus dat betekent dat wij bij het verzamelen van de informatie en toezending van het formulier aan u, snel en efficiënt te werk moeten gaan.

Net als onze medewerkers moet ook de bevoegd vertegenwoordiger(s) van uw bedrijf fysiek geïdentificeerd worden en ontvangt dus een uitnodiging om hier een afspraak voor te maken met KPN. Uw organisatie ontvangt voor de diensten van KPN een factuur.

Kunt u volstaan met een eigen eHerkenning?

Nee, tenminste niet als u graag heeft dat wij u ondersteunen bij ziekmeldingen en subsidie aanvragen.

Kunt u zonder eigen eHerkenning?

Wellicht voor nu wel, maar in de toekomst wordt een eHerkenning naar verwachting steeds meer een vereiste, net als dat voor de DigiD in de loop der jaren het geval is.

Delen: