DGA taks

Als directeur groot aandeelhouder (hierna: DGA) krijgt u loon van uw besloten vennootschap. Hierover wordt loonheffing ingehouden en dit wordt jaarlijks verrekend met de inkomstenbelasting. Tot zover niets bijzonders. Maar wat als u meer opneemt dan u aan loon uitgekeerd krijgt. Uiteraard met de bedoeling dit op termijn weer terug te betalen of eventueel te verrekenen met nog uit te keren loon of dividend. Vaak wordt dit verrekend met de rekening courant DGA. Over de jaren heen kan deze rekening courant enorm oplopen. Om hier een beperking aan op te leggen, ligt er een nieuw wetsvoorstel die na verwachting vanaf 2022 in werking gaat treden.

Grens van € 500.000

Dit wetsvoorstel gaat belasting heffen over een schuld van de DGA en zijn partner aan de besloten vennootschap die hoger is dan € 500.000. Het meerdere wordt dan als een zogenaamd fictief regulier voordeel belast. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen zakelijke schulden (met eventuele zekerheden) of onzakelijke schulden. Ook is het niet relevant of de schulden zijn aangegaan voor consumptie of zijn aan gegaan om vastgoed, effecten of andere beleggingen te financieren. Vaststelling van de hoogte van de totale schuld van de DGA vindt plaats per het einde van het boekjaar.

Aanverwanten

Voor de hoogte van het bedrag wordt niet alleen de schuld van de DGA meegenomen, maar ook de schuld van zijn partner. Daarnaast moet er ook belasting betaald worden door bloed- of aanverwanten in de rechte lijn, zoals ouders en kinderen van de DGA en zijn partner.

Belastingtarief

Als de schuld van de DGA hoger is dan het bedrag van € 500.000 wordt het meerdere gezien als fictief dividend. Hierover moet de DGA in 2022 26,9% belasting betalen. Denkt u er wel om dat de inkomstenbelasting over box II de komende jaren wordt verhoogd. Dit jaar betaalt u over de winst uit aanmerkelijk belang 25% belasting. Dit gaat van 26,25% in 2020 naar 26,9% in 2021.

Vrijstelling

Er wordt bij het bepalen van de schuld een uitzondering gemaakt voor de eigen woning schuld. Voor een nieuwe hypothecaire lening eigen woning tussen de DGA en de BV geldt vanaf 2022 wel een aanvullende eis van een hypothecaire zekerheid. Is deze niet aanwezig, dan is de eigen woning schuld niet vrijgesteld.

Actie

Mocht u in de situatie zitten dat u een schuld aan uw BV heeft die hoger is dan € 500.000, dan kijken wij graag met u naar een fiscaal zo voordelig mogelijke oplossing.

Delen: