De welverdiende vakantieperiode breekt aan. Welke risico’s kunt u beperken?

De afgelopen maanden en de komende tijd vormen een periode in ons leven die we niet snel zullen vergeten. Het is een vreemde periode die grote impact heeft op hoe we met zijn allen samen leven en samen werken.  Iedereen kreeg wel in een bepaalde mate te maken met de gevolgen van het virus, als ergste natuurlijk kunnen gezondheidsgevolgen desastreus zijn geweest. Maar ook medewerkers  die nog de plicht kregen voor hun kinderen de onderwijstaken over te nemen of de zorg omdat de kinderen niet naar de opvang konden, was het niet gemakkelijk, om maar niet te spreken over de aandacht die de oudere generatie nodig had, die maar slechts in (te) beperkte mate bezoek mocht ontvangen. Soms ronduit schrijnend. Daarom is de behoefte aan vakantie ook groter dan ooit.

Nog los van de vraag hoe we na de vakantie weer kunnen samenwerken (hoe richten we de werkomgeving in om weer optimaal te kunnen presteren als team), denkt een manager natuurlijk ook na over welke kansen er zijn, maar ook welke risico’s. In dit voorjaar zijn veel vragen gerezen over de vraag hoe loondoorbetaling is geregeld in geval van quarantaine, wat de werknemer mag eisen rondom thuiswerken, en hoe de groep met kwetsbare medewerkers wel kan worden ingezet, maar toch ontzien kan worden. Veelal boeiende vraagstukken, maar het blijft soms lastig.

Vakantie is dit jaar minder onbezorgd dan anders. Als u op vakantie wilt naar het buitenland, dan is het welgemeende advies van de overheid  om dan eerst het reisadvies voor dat land te controleren op Nederlandwereldwijd.nl . Houd er rekening mee dat in ieder land beperkende maatregelen zijn. Voor bepaalde landen of gebieden geldt bijvoorbeeld als reisadvies “oranje” , dan worden vakantiereizen afgeraden. De adviezen worden regelmatig aangepast op basis van de meest recente informatie.

Maar wat als zich de volgende situatie voordoet? Uw werknemer gaat WEL op vakantie naar een gebied met een oranje reisadvies, en moet vervolgens in quarantaine… Heeft u dan als werkgever de plicht om het loon dan door te betalen of niet?

Als een werknemer er bewust voor kiest om op vakantie te gaan naar een land met code rood of oranje, bestaat de kans dat hij tijdens of na terugkeer van zijn reis in quarantaine moet. Voor die vakanties  kan gesteld worden dat de oorzaak van het niet verrichten van de overeengekomen arbeid in zijn/haar risicosfeer ligt. Dit zou betekenen dat de werkgever tijdens deze periode van quarantaine het loon niet hoeft door te betalen.

Het is dan wel noodzakelijk om uw werknemers vooraf schriftelijk te wijzen op uw loondoorbetaling als de werknemer willens en wetens grotere risico’s neemt.

Wij kunnen u ondersteunen bij het opstellen van een voorlichtingsbrief voor uw personeel.

Delen: