Commerciële en fiscale grondslagen

Als directie van een besloten vennootschap bent u verplicht een jaarrekening op te stellen. Dit kan gebeuren op basis van commerciële grondslagen of fiscale grondslagen. Wat is het verschil tussen fiscale en commerciële grondslagen en wat kunt u als directie hiermee? In deze blog gaan wij de verschillen toelichten zodat u antwoord krijgt op deze vraag.

Een besloten vennootschap is op grond van het burgerlijk wetboek verplicht om een jaarrekening op te maken. De vennootschap dient daarbij, afhankelijk van de grootte van de onderneming, aan de wettelijke inrichtingseisen te voldoen. Op grond van artikel 394 Boek 2 Burgerlijk Wetboek moet de opgemaakte jaarrekening naar vaststelling worden gepubliceerd bij het Handelsregister.

Kleine onderneming
Wanneer de onderneming valt onder de criteria voor een kleine onderneming, mag de onderneming er voor kiezen de jaarrekening op te maken op basis van fiscale grondslagen. Wanneer een onderneming voldoet aan twee van de drie onderstaande criteria, wordt de onderneming geclassificeerd als kleine onderneming:

  • Balanstotaal minder dan € 6.000.000
  • Netto-omzet minder dan € 12.000.000
  • Minder dan 50 werknemers in dienst

Verschillen in grondslagen
Een jaarrekening op basis van fiscale grondslagen wordt in eerste instantie opgesteld om de te betalen vennootschapsbelasting over het betreffende jaar te bepalen. Hierbij wordt rekening gehouden met de fiscale regels. Een voorbeeld hiervan is de beperking op de afschrijvingen van gebouwen. Een pand in eigen gebruik mag worden afgeschreven tot 50% van de woz-waarde. Ook op het veel besproken pensioen in eigen beheer moet met het fiscale percentage rekening worden gehouden. Daarnaast is het gebruik van een herinvesteringsreserve een fiscale mogelijkheid die toegepast kan worden.

Een jaarrekening op basis van commerciële grondslagen houdt over het algemeen meer rekening met de waarde in het economische verkeer. Zo kan er bij afschrijvingen rekening worden gehouden met de daadwerkelijke levensduur, zonder dat bij gebouwen rekening hoeft worden gehouden met de woz-waarde. Ook komt in een jaarrekening op basis van commerciële grondslagen soms goodwill voor. Deze goodwill is berekend bij het oprichten van de besloten vennootschap om de werkelijke waarde van de aandelen te bepalen, maar is niet daadwerkelijk betaald, waardoor de goodwill in een jaarrekening op basis van fiscale grondslagen niet op de balans staat.

Commercieel of fiscaal?
Deze opsomming van verschillen veroorzaakt door het hanteren van verschillende grondslagen is niet limitatief, maar een voorbeeld van veel geziene verschillen. En wat betekent dit nu voor u? De mogelijkheid voor kleine ondernemingen om een jaarrekening op te stellen op basis van fiscale grondslagen is in het leven geroepen om een administratieve lastenverlichting voor u te creëren. Door een jaarrekening op te stellen op basis van fiscale grondslagen voldoet u aan de verplichting in het burgerlijk wetboek en tevens kunt u de jaarrekening gebruiken voor uw verplichting ten behoeve van de belastingdienst. Het is niet meer noodzakelijk twee verschillende jaarrekeningen op te stellen. Houd er wel rekening mee dat een jaarrekening op basis van commerciële grondslagen een hoger eigen vermogen kan laten zien dan een jaarrekening op basis van fiscale grondslagen. Denk aan de hierboven genoemde goodwill die in de jaarrekening op basis van commerciële grondslagen wel een waarde heeft, maar in de jaarrekening op basis van fiscale grondslagen geen waarde. Een overstap op fiscale grondslagen zou een eenmalige toelichting nodig hebben. Wilt u weten wat de mogelijkheden en verschillen zijn in uw jaarrekening? Kom gerust eens bij ons langs, zodat we uw persoonlijke situatie kunnen bekijken.

Delen: