Categorie Archieven: Nieuws

Home Archief op categorie "Nieuws" (Pagina 115)
geen afbeelding gevonden

Genietingstijdstip loon

Loon wordt geacht te zijn genoten op het tijdstip waarop het is ontvangen, verrekend, ter beschikkin...
geen afbeelding gevonden

Aanslag tijdig vastgesteld

Een belastingaanslag is tijdig vastgesteld als deze binnen de voor het vaststellen van de aanslag ge...