MEDICI

Maatwerk voor medici. Als medisch beroepsbeoefenaar hebt u twee doelstellingen: u wilt optimale zorg bieden aan uw patiënt of cliënt, maar u streeft ook naar continuïteit en een gezonde organisatie.  

Welke praktijkhouder verzilvert de kansen van tariefsverlaging ?

Welke praktijkhouder verzilvert de kansen van tariefsverlaging ?

Zorguitgaven Volgens de Zorgbalans 2014 hoort binnen Europa Nederland nog altijd tot de landen met de hoogste zorguitgaven als percentage van het bruto binnenlands product (bbp), wat voornamelijk is toe te schrijven aan de langdurige zorg. Het CBS heeft berekend dat de zorguitgaven 94,2 miljard euro bedroegen in 2013. Dit is 15,6 % van het […]
Posted on
Posted in MEDICI
Geen reacties

Starten van je eigen onderneming? Ga naar de Startersdag.

Waarschijnlijk heb je net zoals de meeste (bijna) ondernemers vaak gefantaseerd over het starten van je eigen onderneming. Je zit vol goede ideeën en plannen om vorm aan te gaan geven. Wellicht heb je je al eens verdiept in het reilen en zeilen van een eigen onderneming. Door bijvoorbeeld bij de belastingdienst http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/ondernemen/onderneming_starten/ of kamer […]