Personeels- en salarisadministratie

 

Ken uw risico’s. Heeft u meer dan 40 uur per week medewerkers aan het werk?

Ken uw risico’s. Heeft u meer dan 40 uur per week medewerkers aan het werk?

Ken uw risico’s. Heeft u meer dan 40 uur per week medewerkers aan het werk? Dan moet u in bezit zijn van een risico-inventarisatie en –evaluatie opstellen (RI&E) Wanneer moet u een RI&E hebben? Om risico’s op ongelukken en werkstress te voorkomen, moet iedere werkgever een risico-inventarisatie en –evaluatie opstellen. Deze verplichting vloeit voort uit de […]
Kunt u voor het schooljaar 2017-2018 nog profiteren van de subsidieregeling praktijkleren?

Kunt u voor het schooljaar 2017-2018 nog profiteren van de subsidieregeling praktijkleren?

De subsidieregeling praktijkleren heeft ten doel de werkgevers financieel (gedeeltelijk) te compenseren voor de kosten en inspanningen die een praktijkleerplaats nu eenmaal met zich meebrengt. Er golden vorig schooljaar reeds compensaties voor studenten in de doelgroepen vmbo, mbo, hbo en promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding. Vanaf het schooljaar 2017-2018 vallen ook leerlingen in het […]
Hoe leuk kan het minimumloon zijn?

Hoe leuk kan het minimumloon zijn?

Minimumloon De rijksoverheid stelt ieder half jaar de bedragen vast van het wettelijk minimumloon die gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin wordt gewerkt. Werkt een werknemer parttime, dan geldt nog steeds het minimumloon, maar is het salaris afhankelijk van […]
Spelen met de werkkostenregeling

Spelen met de werkkostenregeling

Deze week beginnen de Olympische Spelen. Vele sporten zullen worden tentoongespreid. Natuurlijk heeft ieder van u zo zijn voorkeuren, wielrennen, atletiek of misschien wel gymnastiek. Hoe zal “onze” Epke het zondag doen bij de rekstok voor mannen? Zal hij een perfecte prestatie leveren en met een mooie afsprong en perfecte landing acte de préséance geven? […]
Lang leve leren

Lang leve leren

Onze economie en samenleving verandert met rasse schreden. De huidige tijd vraagt van nagenoeg iedere werknemer ontwikkeling om inzetbaar te zijn en te blijven. Technologische ontwikkelingen gaan snel. Een verassend leuk filmpje om te zien hoe Nederlanders in 1999 dachten over de mobiele telefoon en het geringe belang daarvan, toont dit op grappige wijze aan. […]
Banenafspraak en quotumheffing

Banenafspraak en quotumheffing

In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en sociale partners (werkgevers en werknemers) afgesproken dat ze extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. In totaal gaat het om 125.000 extra banen (ten opzichte van de peildatum 1 januari 2013) die voor deze mensen die in 2026 gerealiseerd moeten zijn: […]
Wet Aanpak Schijnconstructies

Wet Aanpak Schijnconstructies

Vanaf 1 januari 2016 worden de bepalingen van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS), die van invloed zijn op de specificatie van de loonstrook en de betaling van het wettelijk minimumloon, van kracht. Voor u als werkgever gaan wij graag samen met u na waar uw risico’s liggen. Eén van de kenmerken van een schijnconstructie is […]
De aanzegverplichting, hoe werkt het in de praktijk?

De aanzegverplichting, hoe werkt het in de praktijk?

Na de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid is het (nog beter) agenderen van de verplichtingen een feit. Wat moeten we tegen het einde van de arbeidsovereenkomst in de gaten houden? Eindigt het dienstverband van uw werknemer tijdens zijn ziekte? Dan hoeft u het loon niet meer door te betalen. Geef op de laatste werkdag […]
Uw werkneemster is zwanger. Welke wijzigingen zijn er ingaande 2015?

Uw werkneemster is zwanger. Welke wijzigingen zijn er ingaande 2015?

Als een werkneemster zwanger is, is het vaak even puzzelen hoe het moet met de personele bezetting. Als dat probleem in kaart is gebracht, wilt u natuurlijk weten welke rechten en plichten samenhangen met het zwangerschaps- en bevallingsverlof. Per 1 januari 2015 is het nodige gewijzigd. Onderstaand kunt u hierover meer lezen. Zwangerschapsverlof, hoe lang […]
Nadere regels voor de transitievergoeding zoals opgenomen in de Wet Werk en Zekerheid

Nadere regels voor de transitievergoeding zoals opgenomen in de Wet Werk en Zekerheid

Naar aanleiding van de beantwoording van Kamervragen door De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zijn de regels die zijn opgenomen in de Wet Werk en Zekerheid, verder verduidelijkt. Op 24 februari jongstleden werden maatregelen voorgesteld die de scherpste kantjes eraf moeten slijpen. In de Wet Werk en Zekerheid, ingegaan op 1 januari 2015,  wordt […]