AGRO

Uw agrarische onderneming is continu in ontwikkeling. Enerzijds wilt u kosten besparen, anderzijds moet u investeren in duurzaamheid en groeipotentie. Hoe pakt u dat aan?  

Fosfaatrechten en 31 december

Fosfaatrechten en 31 december

Het eerste jaar waarin melkveehouders  te maken hebben met de fosfaatrechten loopt ten einde. Met de jaarwisseling dient u te beschikken over voldoende rechten voor de in 2018 gehouden melkveestapel. Maar helaas weet een groot deel van de veehouders nog niet waar ze aan toe zijn. Zij hebben, om uiteenlopende redenen, bezwaar gemaakt tegen het […]
Posted in AGRO, Blog
Geen reacties
Fosfaatrechten – het blijft schipperen

Fosfaatrechten – het blijft schipperen

Na de invoering van de melkveefosfaatrechten en toekenning aan de individuele veehouders heeft RVO de spelregels al meerdere keren aangepast. Rechten van vleesveehouders zijn ingetrokken. Stoppers die gebruik maakten van een bedrijfsbeëindigingsregeling in 2017 en op 1 januari 2018 geen productiecapaciteit hebben, raken hun rechten kwijt. De procedures naar aanleiding van het melkveefosfaatreductieplan in 2017 […]
Posted in AGRO, Blog
Geen reacties
Melk produceren is wat anders dan melk verkopen

Melk produceren is wat anders dan melk verkopen

De eerste maanden van dit jaar hebben de melkveehouders weer het nodige voor de kiezen gehad. Toekenning van de fosfaatrechten, onduidelijkheid over derogatie, de I & R affaire, discussie over grondgebondenheid en roep vanuit de maatschappij om nog duurzamer te produceren. Hiernaast gooide RoyalFrieslandCampina de knuppel in het hoenderhok door een fabrieksquotum aan te kondigen. […]
Posted on
Posted in AGRO, Blog
Geen reacties
Laat geen kansen liggen! Fiscaal voordeel met EIA en MIA

Laat geen kansen liggen! Fiscaal voordeel met EIA en MIA

Onlangs zijn de nieuwe regelingen voor Energie Investeringsaftrek (EIA) en Milieu Investeringsaftrek (MIA) gepubliceerd. Met deze regelingen wil de overheid het bedrijfsleven stimuleren om te investeren in energiebesparing, duurzame energie en milieuvriendelijke technieken. Gaat u in 2018 bouwen met een duurzaamheidslabel of gaat u juist uw gebouw onderhouden of renoveren? Of bent u van plan om te […]
Afschaffing  Btw landbouwregeling

Afschaffing Btw landbouwregeling

Zoals tijdens Prinsjesdag 2016 al is aangekondigd en nogmaals is herhaald op Prinsjesdag 2017 wordt de landbouwregeling voor de omzetbelasting (btw) afgeschaft per 1 januari 2018. Alhoewel dit voornemen pas definitief is na goedkeuring door de Tweede  en Eerste Kamer is de verwachting dat dit met ingang van 1 januari 2018 een feit is. Tot […]
Posted in AGRO, Blog
Geen reacties
Fosfaatrechten: stof tot nadenken

Fosfaatrechten: stof tot nadenken

Bijna drie jaar na het einde van de melkquotering wordt u vanaf volgend jaar geconfronteerd met een nieuw stelsel van productierechten. Invoering van fosfaatrechten melkvee, uitgedrukt in kilogrammen fosfaat. De datum staat vast en nu is ook de korting op de fosfaatrechten bekend. Tijd om uw strategie te gaan bepalen. Terugkopen of met minder vee […]
Posted in AGRO, Blog
Geen reacties
Asbestsanering: tijd voor actie

Asbestsanering: tijd voor actie

In 2024 moeten alle asbestdaken gesaneerd zijn. Dit lijkt nog ver weg maar is een enorme opgave gezien de 90 miljoen vierkante meter asbest dat nog op agrarische daken ligt. Al veel ondernemers hebben, vooruitlopend op het verbod, al asbestdaken gesaneerd of beschikken over een uitgewerkt saneringsplan. Anderen wachten nog af. Wachten op …? Momenteel […]
Posted on
Posted in AGRO, Blog
Geen reacties
Onzekerheid na uitstel invoering fosfaatrechten

Onzekerheid na uitstel invoering fosfaatrechten

Op 13 oktober jl. heeft staatssecretaris Van Dam bekend gemaakt dat de invoering van fosfaatrechten voor de melkveehouderij met een jaar wordt uitgesteld. Hij zag zich hiertoe genoodzaakt, nadat het wetsvoorstel in Brussel werd afgeschoten als zijnde ongeoorloofde staatssteun. Uitstel van invoering Invoering wordt uitgesteld tot 1 januari 2018 en het wetsvoorstel wordt aangepast. Het […]
Posted in AGRO, Blog
Geen reacties
Op naar herstructurering melkveehouderij?

Op naar herstructurering melkveehouderij?

Al geruime tijd kampen melkveehouders met een lage melkprijs. De hogere noteringen bij zowel Global Dairy Trade als Zuivelnet voor boter en melkpoeder zijn begin augustus een klein lichtpuntje. Of deze verhoging structureel is, of dat er sprake is van een seizoensinvloed, zal nog moeten blijken. De Rabobank verwacht vooralsnog geen hogere melkprijs. Sterker nog. […]
Posted in AGRO, Blog
Geen reacties
De voorruit en de achteruitkijkspiegel

De voorruit en de achteruitkijkspiegel

De lage melkprijzen brengen flink wat melkveehouders in financiële moeilijkheden. Volgens Rabobank heeft een derde van alle melkveehouders moeite om alle rekeningen tijdig te betalen. Het voorjaar staat voor de deur en hiermee starten ook de voorjaarswerkzaamheden. Het maïsland gereedmaken voor het inzaaien, bemesten en de eerste snede gras inkuilen. Ondanks de drukke werkzaamheden die […]
Posted on
Posted in AGRO, Blog
Geen reacties