Contact

  Accountancy

  Een perfect georganiseerde en transparante administratie is de basis voor jouw begroting, investeringsplannen en fiscale aangiften. Met onze accountancydiensten kunnen we jou het werk uit handen nemen zodat jij weer kunt ondernemen. Dan gaat het om het opstellen van de jaarrekening, maar ook om:

  • Begeleiding bij de start van een eigen praktijk of onderneming
  • Advies op het gebied van fusies, bedrijfsovernames, pensioenaangelegenheden en begrotingen
  • Hulp bij het opstellen van een ondernemingsplan en overige bedrijfseconomische vraagstukken
  • Het doelmatig inrichten van jouw administratie
  • Tussentijdse rapportages
  • Advies n.a.v. de jaarrekening
  • Het samenstellen van publicatiestukken ten behoeve van de KvK
  • Beschrijving van de administratieve organisatie en interne controle
  • Berekeningen m.b.t. jouw besteedbaar inkomen