Baangerelateerde investeringskorting (BIK) en personeel. Hoe zit dat precies?

Voor ondernemers die in deze tijden willen investeren is er een nieuwe en wellicht   interessante investeringssubsidieregeling in de maak.

Op dit moment (begin oktober 2020) ligt er namelijk een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer voor de Baangerelateerde investeringskorting. De overheid wil het in dienst houden van bestaand personeel en het aannemen van nieuw personeel stimuleren.

Hoe zit dit precies? Wat heeft het investeren in bedrijfsmiddelen te maken met het in dienst houden/nemen van personeel?

Door het vervallen van de verlaging van de tarieven in de vennootschapsbelasting kwam er geld vrij voor een nieuwe regeling. Hiervoor heeft de overheid in samenspraak met de werkgeversorganisaties de BIK-regeling bedacht.

De BIK-regeling geeft ondernemers een korting van in eerste instantie 3% bij investeringen tot 5 miljoen en 2,44% voor investeringen daarboven.

Deze korting kan alleen verrekend worden met af te dragen loonheffing voor uw personeel. Voor bedrijven die geen personeel in dienst hebben, is de regeling dus niet van toepassing.

Naar verwachting zal de oppositie in de Tweede Kamer nog wel enkele wijzigingen willen aanbrengen maar in hoofdlijnen ligt er nu het volgende wetsvoorstel:

  • Het betreft investeringen gedaan in de periode 1/10/2020 en 31/12/2022.
  • Het betreft een subsidie op de afdracht loonheffing.
  • De investeringen moeten voor 31 december 2022 volledig zijn betaald.
  • BIK geldt uitsluitend voor nieuwe activa -> dus niet voor tweedehands machines /occasions etc!
  • De BIK bedraagt 3% van het investeringsbedrag tot 5 miljoen, daarboven 2,44%.
  • Ondergrens aanvraag is € 1.500 per investering en € 20.000 per aanvraag.
  • Aanvraag vanaf 1 september 2021. Dit late tijdstip komt door uitvoeringstechnische redenen bij RVO en de Belastingdienst. Na 12 weken volgt een beschikking en kan de loonheffing worden verrekend.

Eind 2021 wordt er gekeken of het percentage nog moet worden aangepast voor 2022. Er is namelijk 4 miljard beschikbaar. De reeds toegekende bedragen in de periode 1/1/2020 – najaar 2021 worden van dit bedrag afgehaald.

Het interessante aan de regeling is ook dat deze samengaat met andere investeringsregelingen zoals kleinschaligheidsaftrek (KIA), milieu-investeringsaftrek (MIA) en energie-investeringsaftrek (EIA).

Koopt u bijvoorbeeld een elektrische bestelauto dan kan het voordeel bij een investeringsbedrag van € 75.000 oplopen tot zo’n € 13.000. Hierbij is dan sprake van BIK, KIA en MIA.

Indien u wenst dat wij deze regeling ter zijner tijd voor u aanvragen, neem dan contact met ons op. Waarschijnlijk zullen wij voor de aanvraag moeten beschikken over een ketenmachtiging voor eHerkenning. Verstrek deze dus tijdig aan ons.

 

Delen: