Jaarlijkse archieven: 2020

Home 2020 (Pagina 8)
geen afbeelding gevonden

Betaal hypotheekrente vooruit

Als u verwacht in 2021 een veel lager inkomen in box 1 te hebben dan in 2020, kan het aantrekkelijk ...
geen afbeelding gevonden

Giften

Voor de aftrek van giften aan het algemeen nut beogende instellingen en aan steunstichtingen SBBI ge...
geen afbeelding gevonden

Beperk belastingheffing in box 3

Schulden komen in mindering op het vermogen in box 3. Dat geldt echter niet voor belastingschulden. ...
geen afbeelding gevonden

Herziening aftrek voorbelasting

De btw op bedrijfsmiddelen komt in aftrek naar gelang van de mate waarin u de bedrijfsmiddelen voor ...
geen afbeelding gevonden

Doe tijdig suppletieaangifte

Ondernemers, die hun btw-aangifte over 2020 willen corrigeren of die een balanspost btw willen aange...