Ontmoedigingsbeleid op nul-uren overeenkomsten

Zoals wij in onze vorige blog “Misvattingen over nul-urencontracten” al hebben beschreven, zijn  de risico’s die een werkgever neemt bij de “vrijheid-blijheid” contracten groter dan gedacht. Daar komt per 1 januari 2020 nieuwe wetgeving bij, de zogenaamde Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).

Hoe gaan de regels dan luiden?

Telkens na 12 maanden moet de werkgever een contract aanbieden met vaste uren

Als een contract van een oproepkracht 12 maanden heeft geduurd, is de werkgever verplicht om de oproepkracht een contract met een vast aantal uren aan te bieden. Het vaste aantal aangeboden uren moet minimaal het gemiddelde aantal uren van de afgelopen 12 maanden bedragen. Bovendien moet dit aanbod binnen één maand na de twaalf maanden worden gedaan.

In januari 2020 gelden er eenmalig overgangsbepalingen voor oproepkrachten die op dat moment al langer dan 12 maanden voor uw onderneming werkzaam zijn. Deze werknemers moeten binnen één maand nadat de WAB is ingegaan een aanbod van de werkgever voor een vaste arbeidsomvang ontvangen. De nu ingezette uren van oproepkrachten zijn dus al bepalend voor het aanbod dat de werkgever voor 1 februari 2020 moet doen. De oproepkracht is niet verplicht het aanbod te accepteren.

De werknemer moet uiterlijk 4 dagen voorafgaand aan het werk zijn opgeroepen

De oproepkracht moet uiterlijk vier dagen van tevoren schriftelijk of elektronisch worden oproepen. Wanneer de oproep binnen deze vier dagen wordt ingetrokken, heeft de werknemer alsnog recht op loonbetaling over de periode waarvoor hij was opgeroepen. Van deze termijn van 4 dagen kan alleen bij cao worden afgeweken maar nooit korter dan 24 uur. De loonbetaling van het minimum van drie uur per oproep blijft gehandhaafd.

Voor flexibele contracten betaalt de werkgever 5% meer WW-premie

Er komt een lagere WW-premie voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd, die niet zal gelden voor zogenaamde flex contacten. De hogere WW-premie, deze ligt vanaf januari aanstaande 5% hoger dan de lage premie, is daarop van toepassing.

De volgende sectoren hebben momenteel een hoger werkloosheidsrisico dan andere sectoren:

– agrarisch bedrijf

– bouwbedrijf

– culturele instellingen

– horeca algemeen

– schildersbedrijf

en daarvoor gelden nu 2 premiepercentages, maar de premieverschillen zijn nu beperkt tot maximaal ruim 3%.

De werknemer hoeft zelf maar een opzegtermijn van 4 dagen aan te houden

Een werknemer met een nulurencontract heeft straks dezelfde opzegtermijn voor de arbeidsovereenkomst als de oproeptermijn die de werkgever moet aanhouden bij een oproep. Dit betekent dat hij een opzegtermijn van vier dagen (of een kortere cao-termijn van ten minste 24 uur) kan aanhouden voor opzegging van de arbeidsovereenkomst.

Al met al reden genoeg het gebruik van 0-urenovereenkomsten goed te herbezinnen. Wij ondersteunen u daarbij graag.

 

Delen: